logo


لیست داروها

اكسي‌وت‌ 50% Oxyvet

 

اكسي‌تتراسايكلين 50% ‌
پودر مخلوط در دان
 
 
شکل دارویی: پودر مخلوط در دان
 
تركيب‌ : هر كيلوگرم‌ از پودر حاوي‌ 500 گرم‌اكسي‌تتراسايكلين بصورت Base‌ مي‌باشد.
 
 
موارد مصرف‌::
 
اكسي‌تتراسايكلين‌ براي‌ پيشگيري‌ ودرمان‌ بيماري‌هاي‌ زير به‌كار مي‌رود:
 
- درمان‌ سينوزيت‌ و عفونت‌هاي‌ فوقاني‌ دستگاه‌ تنفسي‌
 
- پيشگيري‌ و درمان‌ بيماري‌هاي‌ مزمن‌ تنفسي‌ (CRD)
 
ـ پيشگيري‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌ دستگاه‌ گوارش‌،اسهال‌هاي‌ ميكروبي‌ و اسهال‌ سفيد جوجه‌ها ناشي‌ ازسالمونلا پلوروم‌ و پاراتيفوئيد
 
ـ پيشگيري‌ از بروز استرس‌ها و همچنين‌ به‌عنوان‌ يك‌آنتي‌بيوتيك‌ عامل‌ رشد
 
موارد منع‌ مصرف‌::
 
- مصرف‌ هم‌زمان‌ اين‌ دارو باداروهاي‌ حاوي‌ يون‌ كلسيم‌، منيزيم‌، آهن‌ و سديم‌ به‌علت‌تشكيل‌ كمپلكس‌ با تتراسايكلين‌ها مجاز نمي‌باشد.
 
- از تجويز هم‌زمان‌ اين‌ دارو با پني‌سيلين‌ها خودداري‌ گردد.
 
مقدار و روش مصرف‌::
 
پيشگيري‌: 100 تا 200 گرم‌ اكسي‌وت‌ 50% در يك‌تن‌ دان‌
 
درمان‌: 200 تا 500 گرم‌ اكسي‌وت‌ 50% در يك‌ تن‌دان‌
 
مدت‌ درمان‌5 الی 7 روز می باشد.
 
 اكسي‌وت‌ 50% را مي‌توان‌ به‌ميزان‌ 100 تا 200 گرم‌ در 500 ليتر آب‌ آشاميدني‌ نيزمورد استفاده‌ قرار داد.
 
 
نکات قابل توجه:
 
- اكسي‌تتراسايكلين‌ آنتي‌بيوتيك‌بي‌خطري‌ است‌ كه‌ مصرف‌ آن‌ هيچ‌گونه‌ مسموميتي‌ درطيور ايجاد نمي‌كند.
 
- محلول‌ آماده‌ شده جهت مصرف‌ (آب‌ آشاميدني‌ حاوي‌ دارو)بايد تا 12 ساعت‌ پس‌ از تهيه‌، مصرف‌ شود.
 
 
 
زمان‌ پرهيز از مصرف:‌
 
 
- مصرف‌ اين‌ دارو باید14روزقبل‌ از كشتار طيور قطع‌ شود.
 
- تخم‌ پرندگاني‌ كه‌ تحت‌ درمان‌ با اين‌ دارو هستند تا هفت‌روز پس‌ از آخرين‌ تجويز دارو نبايد مورد مصرف‌ غذايي‌انسان‌ قرار گیرد.
 
 
شرايط‌ نگهداري‌::دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندي‌::ساشه‌ 1000 گرمي‌‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.