logo


لیست داروها

انروکاریزو®Enrokarizoo10%

 

 
انروفلوکساسین 
محلول خوراکی
 
 
 
 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک 
 
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 100 میلی گرم انروفلوکساسین  می باشد.
 
 
موارد مصرف : انروفلوکساسین یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف بوده که حتی در دزاژپایین بر روی بیماریهای ناشی از باکتریهای گرم مثبت،گرم منفی و مایکوپلاسماها در جوجه های گوشتی ،مرغ مادرگوشتی و بوقلمونها موثر می باشد.
 
 
از جمله موارد مصرف این دارو می توان به عفونتهای ناشی از اشریشیا کلی(کلی باسیلوز و کلی سپتی سمی)،پاستورلامولتوسیدا( وبای مرغان)، هموفیلوس گالیناروم (کوریزای عفونی)،سالمونلا، مایکوپلاسماها(CRD،...) و سایر عفونتهای ناشی از باکتریهای حساس به انروفلوکساسین اشاره کرد.
 
 
بطور کلی انروفلوکساسین جهت درمان انواع عفونتهای دستگاههای تنفسی،گوارشی،ادراری و پوستی بکار می رود. این دارو در برابر بیماریهای دستگاه تنفسی ناشی از E.Coli و مایکوپلاسماگالی سپتیکوم به سرعت عمل می کند.
 
 
* در مواقع مقاومت باکتریها به فلوروکینولونها از مصرف انروفلوکساسین خودداری گردد.
 
 
مقدار و روش مصرف : تجویز دارو از طریق آب آشامیدنی و به شکل زیر می باشد:
 
جوجه های گوشتی و بوقلمونها: 0.5 میلی لیتر دریک لیتر  آب آشامیدنی (1 لیتر در 2000 لیتر آب )به مدت 5-3 روز (10 میلی گرم انروفلوکساسین برای هر کیلوگرم وزن بدن)
 
 
مرغ مادر گوشتی : 1 میلی لیتر دریک لیتر  آب آشامیدنی (1 لیتر در 1000 لیتر آب )به مدت 5-3
* جهت درمان بیماریهای سالمونلوز و پاستورلوز دوره درمان 10-5 روز می باشد.
 
 
زمان پرهیز از مصرف : گوشت جوجه های گوشتی و بوقلمونها تا 4 روز پس از آخرین درمان نباید مورد مصرف انسان قرار گیرد.
 
 
موارد منع مصرف : 
 
- همزمان با ماکرولیدها و تتراسایکلین ها بعلت اثر آنتاگونیستی تجویز نگردد.
 
- همزمان با داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی تجویز نگردد.
 
- همزمان با موادی که حاوی منیزیم ،کلسیم و آلومینیوم هستند تجویز نگردد(این عناصر می توانند موجب کاهش جذب انروفلوکساسین گردند.)
 
- در مرغهای تخمگذاری که محصول آنها مصرف انسانی دارد استفاده نگردد.
 
- در پولتهایی که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد تا 4 هفته به شروع تخمگذاری مصرف نشود.
- در موارد حساسیت به کینولونها مصرف نشود.
 
 
 
 
موارد احتیاط:
 
- قبل از افزودن دارو، مخزن آب آشامیدنی می بایست کاملاٌ تمیز و سپس مورد استفاده قرار گیرد.
 
- هنگام کار با دارو از دستکش غیر قابل نفوذ استفاده گردد.
 
- دستها پس از استفاده از دارو شسته شود.
 
- در صورت پاشیده شدن دارو بر روی پوست و یا داخل چشم فورا با آب فراوان شسته شود.
 
- در هنگام کار با دارو از خوردن ،آشامیدن و سیگار کشیدن اجتناب گردد.
 
- آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر تا 24 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
 
- در طول درمان فقط آب حاوی دارو در اختیار حیوان قرار گیرد.
 
- پس از باز شدن درب بطری دارو، حداکثر تا 3 ماه از آن استفاده گردد.
 
 
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
بسته بندی:  250 میلی لیتر ،1 لیتر و 5 لیتر 
 

وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.