logo


لیست داروها

اکسی تترا سایکلین 20 % Oxytetracycline

آنتی بیوتیک - پودر محلول در آب      

 


گروه دارویی : آنتی بیوتیک

 


شکل دارویی:پودر محلول در آب

 


ترکیب : هر گرم از پودر حاوی 200 میلی گرم اکسی تترا سایکلین هیدروکلراید می باشد .

 


مکانیسم اثر:اکسی تتراسیکلین از اتصال آمینو اسیل ترانسفرریبونوکلئیک اسید (aa- t RNA) بر روی ریبوزوم (واحد 30 ریبوزومال )جلوگیری می کند و همچنین باعث کاهش تبدیل گلوتامات به پروتئین سلولی می شود و بدین طریق مانع از سنتز پروتئین ها در باکتری ها می گردد . به طور کلی تتراسیکلین ها باکتریو استاتیک هستند، اما با غلظتهای بالا می توانند اثرات باکتریسیدی نیز داشته باشند .

 


موارد مصرف : اکسی تترا سایکلین آنتی بیوتیکی وسیع الطیف است که بر روی باکتریهای گرم مثبت و منفی و همچنین گونه های مایکوپلاسما ،ریکتزیا و کلامیدیا موثر می باشد .پزودوموناس ، پروتئوس،شیگلا و بسیاری از سویه های استافیلوکوک به این دارو نسبتا مقاوم هستند .


این دارو در پیشگیری و درمان عفونت های باکتریایی طیور ،نشخوار کنندگان ، ماهیان و زنبور عسل مصرف می گردد.

 

مقدار و روش مصرف :


طیور:


پیشگیری : 30 گرم از پودر اکسی تترا سایکلین 20 % در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز .


درمان :  125- 60 گرم از پودر اکسی تتراسایکلین 20 % در 100 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.


نشخوار کنندگان : در دامهای جوان به میزان 22- 10 میلی گرم و در دامهای بالغ حد اکثر تا 55 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن .   


ماهی : 75  – 25 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن بر اساس نوع و شدت بیماری به مدت لازم تا رفع بیماری حداکثر تا 2 هفته .


زنبور عسل :  4 گرم از پودر اکسی تترا سایکلین 20 % با 30 گرم شکر یا پودر قند مخلوط شده به صورت خشک ویا به شکل شربت در اختیار زنبورها قرار داده شود .

 


موارد منع مصرف : دارو در موارد بروز حساسیت نسبت به دارو و همچنین در نارسایی های کبدی و کلیوی نباید مصرف شود .

 


تداخلات دارویی : این دارو با پنی سیلین ها ، نمک های اریترومایسین ،انروفلوکساسین ،پلی میکسین B و بیکربنات سدیم نا سازگاری داشته و همچنین با کاتیونهای فلزی از قبیل کلسیم ،منیزیم و آهن ایجاد کمپلکس شیمیایی می نماید .

 


زمان پرهیز از مصرف :


گوشت طیور و دام :7 روز


تخم مرغ :7 روز


شیر : 4 روز

 


شرایط نگهداری : در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود .

 


بسته بندی : ساشه های 100 گرمی

 


تولید/وارد کننده:شرکت تولید داروهای دامی ایران

 

 

 

 


 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.