logo


لیست داروها

اکسی میکس 50 ®Oximix

 

اکسی میکس 50®
پریمیکس اکسی تتراسایکلین 50%
پودر مخلوط با خوراک 
 
 
 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک  
 
ترکیب : هرکیلوگرم حاوی:
 
اکسی تتراسایکلین (بیس ) 500 گرم
 
 
موارد مصرف : 
 
پریمیکس اکسی تتراسایکلین 50% برای درمان بیماریهای زیر بکار می رود:
 
 
- CRD  و CRD Complex .
 
- سینوزیت و عفونتهای فوقانی دستگاه تنفسی.
 
- عفونتهای دستگاه گوارش، اسهال نامشخص.
 
- وبای مرغان ، بیماری تاج آبی و هگزامیتیازیس.
 
 
مکانیسم اثر: اکسی تتراسایکلین با ممانعت از اتصال آمینواسیل ترانسفراز ریبونوکلئیک اسید بر روی ریبوزوم ( واحدS 30 ریبوزومال) از سنتز پروتئین  توسط باکتری در حال رشد جلوگیری می نماید.
 
 
 
فارماکوکینتیک: اکسی تتراسایکلین متعاقب تجویز خوراکی، به خوبی از قسمت فوقانی روده کوچک جذب شده و بطور وسیعی در بدن منتشر می شود به طوریکه در اغلب بافتها و مایعات بدن قابل جستجو می باشد.
 
 
راه عمده دفع دارو از طریق مدفوع و حدود 20% نیز از طریق ادرار می باشد.
 
 
 
مقدار و روش مصرف : 
 
 
طیور: 200 تا 500 گرم در یک تن خوراک به مدت 5تا7 روز.
 
 
 
زمان پرهیز از مصرف : گوشت 7-5 روز و تخم مرغ 7 روز پس از آخرین تجویز دارو مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
 
 
 
موارد منع مصرف : در موارد حساسیت به اکسی تترا سایکلین مصرف نگردد. اکسی تترا سایکلین مانند همه تتراسایکلین ها نباید با پنی سیلین ها، سفالوسپورین ها و آمینوگلیکوزیدها مصرف گردد.
 
 
مصرف همزمان تتراسایکلین ها از جمله اکسی تترا سایکلین با بی کربنات سدیم، کائولین، پکتین، سالیسیلات و بیسموت مجاز نمی باشد. اکسی تترا سایکلین ها با کاتیونهای دو و سه ظرفیتی مثل آلومینیوم ، کلسیم ، منیزیم، روی وآهن تداخل دارند. از مصرف همزمان این دارو با ترکیبات حاوی کلسیم ، آهن و ملین های حاوی منیزیم خودداری گردد.
 
 
 
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
 
بسته بندی:  5 کیلوگرم
 
 

وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار

 
 
  

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.