logo


لیست داروها

ایمونوفین Immunofin

 تعریف: ایمونوفین یک داروی صد در صد گیاهی است .

 

این دارو ترکیبی از مواد موثره گیاه ارزشمند سرخارگل و چند گیاه دارویی دیگر است. این ترکیبات سبب افزایش ایمنی طیور می‌گردد .

 

ترکیبات : ایمونوفین ترکیبی است از عصاره گیاه ارزشمند و دارویی سرخارگل و همچنین اسانس و عصاره های گیاهان دیگر، مجموعه این ترکیبات سبب افزایش ایمنی طیور نسبت به عوامل بیماری زای ویروسی می‌گردد.

 

مهمترین مواد موثره موجود در این دارو عبارتنداز:

 

ترکیبات آلکلیل آمیدی مانند ایزوبوتیل آمید، متیل بوتیل آمید، اسید شیکوریک، ترکیبات پلی ساکاریدی مانند اکیناکوزید، اکیناسئین ترکیبات ترپینی مانند:

 

سیترونلال، هومولن، کاریوفیلن و اسکید کاریوفیلن از دیگر ترکیبات تشکیل دهنده این دارو می باشند.

 

خواص درمانی  : ایمونوفین سبب افزایش سیستم ایمنی طیور به بیماری‌های بخصوص بیماری‌های ویروسی می‌گردد.

 

این ترکیبات سبب افزایش ایمونوگلوبین ج (IGG)در خون طیور می‌گردد.

 

موارد مصرف : به عنوان پیشگری کننده از بیماری های قارچی ، باکتریایی و بخصوص بیماری های ویروسی در روز های اول در جیره غذایی طیور مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

نحوه مصرف : یک لیتر دارو در 1000 لیتر آب مورد استفاده قرارمی‌گیرد . مقدار مصرف آن با توجه به سن گله و آب مصرفی محاسبه می‌شود.

 

 

نگهداری:در جای خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری شود
 
 

وارد/ تولید کننده: گروه توسعه دارو های گیاهی پارس ایمن دارو

 

 

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.