logo


لیست داروها

اینترامایسین ®Intramicine

سوسپانسیون تزریقی پنی سیلین + استرپتومایسین

 
 
ترکیبات:
 
بنزیل پنی‌سیلین پروکائین 20 میلیون واحد بین المللی
 
دی‌هیدرواسترپتومایسین (سولفات) 20 گرم
 
اکسیپیانت 100 میلی لیتر
 
 
موارد مصرف: یک ترکیب سینرژیستی است که جهت درمان بیماریهای عفونی ناشی از باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی حساس به پنی‌سیلین و استرپتومایسین و یا دی‌هیدرواسترپتومایسین در گاو، گوسفند، بز ، اسب، سگ استفاده می‌شود.
 
 
در درمان بیماری‌های عفونی که عامل ایجادکننده آن به پنی‌سیلین و دی‌هیدرواسترپتومایسین حساس می‌باشند. 
 
عفونت‌های تنفسی
 
عفونت‌های روده‌ای
 
سایر موارد نظیر گندیدگی سم، متریت، ورم پستان
 
 
 
موارد منع مصرف: در موارد حساسیت به پنی‌سیلین استفاده نشود. به‌صورت داخل وریدی مصرف نشود.
 
 
دوز و نحوه مصرف: گاو، اسب، گوسفند و بز، سگ به صورت تزریق عضلانی و یا زیرجلدی 
 
قبل از مصرف شیشه را خوب تکان دهید.
 
 
 
دام بالغ: mlد1 برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
 
 
دام‌ جوان: mlد1.5  برای هر 10 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
 
 
سگ: mlد1برای هر 5 کیلوگرم وزن بدن به مدت 3 تا 5 روز متوالی
 
 
شرایط نگهداری: در یخچال نگهداری شود.
 
 
دوره منع مصرف:
 
 
گوشت: 30 روز 
شیر: 3 روز (6 بار دوشش)
 
 
بسته‌بندی: ویال 100 میلی لیتری
 

وارد/تولید کننده:شرکت سوا پارس
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.