logo


لیست داروها

ویتامین آ- د3- ئی AD3E

 

محلول استریل تزریقی ویتامین آ. د3. ئی
 
تركيب:
 
‌هر ميلي ليتر‌ ‌از محلول حاوي‌
 
ويتامين      A           د50000000 واحد بين المللي 
ويتامين     D3          د10000000 واحد بين المللي 
ويتامين      E          د 20 گرم
 
 
مكانيسم اثر: 
 
ويتامين هاي گروه E, D3, A ويتامين هاي محلول در چربي مي باشند. ويتامين‌A ، نقش موثري در محافظت از بافت هاي پوششي و مخاطي اندام هاي بدن دارد و از نفوذ عوامل بيماري زا به اين اندام ها جلوگيري مي كند.‌
 
ويتامين ‌D3 با افزايش جذب كلسيم و فسفر از نرمي استخوان جلوگيري مي كند.‌
 
ويتامين‌ E  با جلوگيري از اكسيداسيون اسيدهاي چرب غيراشباع در تنظيم اكسيداسيون سلولي نقش دارد.‌
 
موارد مصرف: 
محلول تزريقي‌AD3E  براي پيشگيري و درمان بيماري هاي ناشي از كمبود ويتامين هاي E, D3, A در گاو، گوسفند، بز، اسب، سگ و گربه به كار برده مي شود.‌
 
 
مقدار و نحوه مصرف: 
 
محلول تزريقي‌AD3E  را مي توان به طريق عضلاني و يا زيرجلدي مصرف كرد. 
 
 
ميزان مصرف در حيوانات مختلف به شرح زير مي باشد:‌
 
گاو و اسب: 20-15 ميلي ليتر‌
 
گوساله و كره اسب: 10 ميلي ليتر
 
گوسفند و بز: 5 ميلي ليتر
 
سگ و گربه: 5-2 ميلي ليتر
 
 
شرايط نگهداري: 
 
در دماي پايين تر از 15 درجه سانتي گراد نگهداري شود. 
 
از يخ زدگي محافظت شود.
 
دور از دسترس كودكان نگهداري شود.‌
 
 
زمان پرهيز از مصرف: ندارد‌. 
 
 
 
بسته بندي: 
 
ويال 50 ميلي ليتري‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی رویان دارو  (جامدات آفاق)
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.