logo


لیست داروها

بایو- برون 10 Bio-born

 

 روغن‌هاي‌ ضروري‌ + عصاره‌هاي‌گياهي‌ معطر + ويتامين‌ C
 
شکل دارویی : محلول خوراکی
 
 
تركيب‌ : حاوي‌ روغن‌هاي‌ ضروري‌ وعصاره‌هاي‌ گياهي‌ معطر ( اكاليپتوس‌، رزماري‌، بابونه‌،كاج‌ و پوست‌ ليمو ) و ويتامين‌ C مي‌باشد.
 
 
موارد مصرف :
 
بايوبرون‌ 10 در جوجه‌هاي‌ گوشتي‌در هنگام‌ بروز بيماري‌ برونشيت‌ عفوني‌ و يا سايربيماري‌هاي‌ تنفسي‌ مي‌تواند استفاده‌ شود و بهبود متوسط‌رشد روزانه‌ ظرف‌ 48 ساعت‌ پس‌ از مصرف‌ بايوبرون‌10 مشاهده‌ مي‌گردد.
 
بايوبرون‌ 10 در مرغهاي‌ تخمگذار در هنگام‌ برونشيت‌عفوني‌ و لارنژيت‌ مي‌تواند استفاده‌ شود. مصرف‌ اين‌تركيب‌ مي‌تواند تغيير شكل‌ تخم‌مرغها را ظرف‌ 48 ساعت‌كاهش‌ دهد.
 
 
بايوبرون‌ 10 در گاو و اسب‌ جهت‌ كمك‌ به‌ بهبودي‌عفونت‌ها و درگيري‌هاي‌ دستگاه‌ تنفسي‌ توصيه‌ مي‌گردد.
 
 
توجه ‌: بايوبرون‌ 10 مي‌تواند همراه‌ با ديگر درمانها(آنتي‌بيوتيكي‌، ضد انگلي‌ و...) استفاده‌ شود.
 
 
مقدار و روش‌ مصرف :‌
 
طيور: 0.5  ليتر از محلول‌ بايوبرون‌ 10 براي‌1000 ليتر آب‌ آشاميدني‌ طيور تا 5 روز توصيه‌مي‌گردد.
 
 
گاو و اسب:10 ميلي‌ليتر از محلول‌ بايوبرون‌ 10 براي‌100 كيلوگرم‌ وزن‌ دام‌ به‌ مدت‌ 5 روز توصيه‌ مي‌گردد.بايوبرون‌ 10 را مي‌توان‌ در خوراك‌ (نشخواركنندگان‌) وشير (گوساله‌ها) و يا مستقيماً در داخل‌ دهان‌ گاو توسط‌شربت‌خوران‌ تجويز نمود.
 
در صورت‌ لزوم‌ 7 روز پس‌ از پايان‌ اولين‌ تجويز تكرارشود.
 
 
شرايط‌ نگهداري :‌دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندي : بطري های‌ ‌ يك‌ ليتري‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.