logo


لیست داروها

بایوکوکس Bio Cox

نام تجاری: بایوکوکس
 
 
نام ژنریک:سالینومایسین سدیم
 
 
گروه دارویی: ضدکوکسیدیوز
 
 
شکل دارویی: گرانول مخلوط در دان
 
 
ترکیب: هرکیلوکیلوگرم از محصول دارای 120 گرم سالینومایسین سدیم فعال به همراه ماه حامل لیگنوسولفات و سولفات کلسیم میباشد.
 
 
مکانیسم اثر:
 
سالینومایسین از تخمیر قارچ استرپتومایسین به دست میآید و علیه تمام گونه های بیماریزای آیمریا موثر است.و با تشکیل کمپلکس با یونهای سدیم و پتاسیم نفوذپذیری غشا انگل را به این یونها افزایش داده و با به هم خوردن تعادل اسمزی باعث مرگ انگل میشود.
 
گونه هدف:طیور گوشتی 
 
 
 
میزان مصرف:   583-416 گرم در  تن خوراک
 
 
منع مصرف: در اسب و طیور در حال تخمگذاری و بوقلمون مصرف نشود.
 
 
تداخل دارویی:  با تیامولین ، کلرامفنیکل و اریترومایسین مصرف نشود.
 
 
پرهیز از مصرف:  1 روز قبل از کشتار
 
 
توصیه:جهت به دست آمدن مخلوط یکنواخت با خوراک میزان مورد نیاز را ابتدا در 10 کیلو از خوراک و سپس در 100 و 1000 کیلو مخلوط نمایید.
 
 
 
شرایط نگهداري:در جاي خشک، دردماي کمتر از 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداري شود و از یخ زدگی محافظت گردد.
 
 
بسته بندی:پاکت 20 کیلویی  
 

وارد / تولید کننده:شرکت دایان الکا وابسته به شرکت بهرود اترک 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.