logo


لیست داروها

تایلوزین فسفات 25% Tylosin Phosphate

تایلوزین فسفات 25%
پودر مخلوط در دان

 


دسته دارویی: آنتی بیوتیک

 


ترکیب: هر گرم دارو حاوی 250 میلی گرم تایلوزین فسفات فعال می باشد.

 


موارد مصرف:


در پیشگیری و کنترل بیماری های تنفسی ناشی از مایکوپلاسماها و C.R.D. کمپلکس در طیور مادر و تخمگذار موثر می باشد. همچنین سبب بهبود ضریب تبدیل غذایی و افزایش وزن در طیور گوشتی و افزایش تولید در طیور تخمگذار می شود.


در گاوهای گوشتی (پرواری) برای کاهش بروز آبسه های کبدی ناشی از فوزوباکتریوم نکروفوروم و اکتینومایسس پیوژنز و کنترل عفونت های ناشی از باکتری های گرم مثبت بکار می رود.

 


میزان مصرف:


1- در گله های مادر:
الف: با خطر بالای MG، 2 کیلو گرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گرم در هر تن خوراک تا پایان دوره.
ب: با خطر متوسط MG، 1 کیلوگرم در هر تن خوراک به مدت 1 ماه و سپس به میزان 200 گرم در هر تن خوراک تا پایان دوره.
ج: با خطر پایین MG، 200 گرم در هر تن خوراک از سن 20 هفتگی تا پایان دوره.


2- جوجه های گوشتی و پولت های جایگزین طیور تخمگذار:
4.5- 3.5 کیلوگرم در هر تن خوراک از روز اول تا 5 روزگی و مجدداً در سن 3 تا 5 هفتگی، همین مقدار به مدت 1 تا 2 روز.
3- طیور تخمگذار: به منظور بهبود ضریب تبدیل غذایی، 200 گرم در هر تن خوراک از شروع تخمگذاری.

 


موارد عدم مصرف:


همزمان با سایر آنتی بیوتیک هایی که به دان اضافه می شوند و همچنین در اسبها مطلقاً مصرف نشود.

 


زمان پرهیز از مصرف:


در طیور گوشتی 5 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع گردد.

 


 موارد احتیاط:


در هنگام استفاده از این دارو از دستکش، لباس مخصوص و ماسک استفاده نمایید.

 


شرایط نگهداری:


در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 


بسته بندی: پاکت های 5 کیلو گرمی.


وارد/تولید کننده: شرکت لابراتوارهای سیانس
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.