logo


لیست داروها

تتراسیکلین 500 (ابلت داخل رحمی)

 

ابلت داخل رحمی تتراسیکلین 500 میلی گرمی

 

 

گروه دارویی: آنتی بیوتیک

 


ترکیب: هر ابلت داخل رحمی حاوی 500 میلی گرم تتراسیکلین هیدروکلراید می باشند.

 


مکانیسم اثر:


تتراسیکلین آنتی بیوتیک گسترده طیفی است که با اتصال به ریبوزوم 30S، از سنتز پروتئین باکتری ها جلوگیری نموده و دارای اثر باکتریواستاتیک می باشد. گردد. تتراسیکلین از جفت نیز عبورکرده و عمدتا از طریق ادرار و مدفوع دفع می گردد.

 


موارد مصرف :


تتراسیکلین بر روی باکتری های هوازی و بی هوازی گرم مثبت و گرم منفی، مایکوپلاسماها، ریکتزیاها، اسپیروکت ها و برخی از تک یاخته ها مانند آمیب ها موثر است.


ابلت  داخل رحمی تتراسیکلین برای درمان متریت و عفونتهای داخل رحمی در نشخوارکنندگان تجویز می گردد.

 


مقدار و روش مصرف :


ابلت داخل رحمی را در شرایط غیر آلوده و با رعایت اصول بهداشتی با استفاده از دستکش و پس از ضد عفونی نمودن محل ورود، داخل دستگاه تناسلی قرار دهید.


نشخوارکنندگان بزرگ(گاو): 2-1  ابلت رحمی و در صورت لزوم 48 ساعت بعد تکرار نمایید.


نشخوار کنندگان کوچک (گوسفند وبز): 1.5-1 ابلت رحمی

 


موارد منع مصرف و تداخلات دارویی:


مصرف تتراسیکلین در نارسائی های کلیوی، کبدی و حساسیت به دارو منع شده است. این دارو همچنین با یون های فلزی دو و سه ظرفیتی مانند آهن، کلسیم و منیزیم ایجاد واکنش نموده و از میزان جذب دارو کاسته می شود. از مصرف همزمان دارو با فرآورده های شیر، داروهای آنتی اسید، کائولین، ترکیبات آهن و بیکربنات سدیم باید خودداری شود.

 


موارد احتیاط:


 مصرف مقادیر زیاد تتراسیکلین باعث بروز علائم نفروتوکسیک می گردد.

 


زمان پرهیز از مصرف: 


     گوشت گوسفند و بز:  20 روز


     گوشت طیور: 5 روز

 


شرایط نگهداری: در مکان خشک، خنک(دمای بین 8 تا 15 درجه سانتی گراد)  و دوراز نورنگهداری شود.

 


بسته بندی: ابلت داخل رحمی 500 میلی گرمی در بلیسترهای 10 عددی در جعبه های 50 عددی


 

تولید/واردکننده: شرکت تولید داروهای دامی ایران

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.