logo


لیست داروها

ترانكرون Theranekron

ترانكرون
تارانتولا كوبنزيس
محلول تزريقي

 

 


دسته دارويي: آنتي فلوژستيك

 


تركيب (ماده موثره):


هر ميلي‌ليتر از دارو حاوي يك ميلي‌گرم عصاره الكلي (1:100) تارانتولاكوبنزيس است.

 


موارد مصرف:


اين دارو با جذب و محدود كردن بافتهاي التهابي موجب تسريع روند التيام و بهبود انواع زخمها مي‌شود. ترانكرون در موارد ذيل قابل مصرف است:


گنديدگي سم، زخمهاي كانال زايمان، آبسه، زخمهاي كف سم، انواع زخمهاي مكانيكي، زخمهاي ناشي از بيماري مانند تب برفكي، تومور پستاني در سگ و حمايت از تجزيه بافتهاي التهابي و نكروزه.

 


مقدار و روش مصرف:


تزريق بصورت زير جلدي و معمولا يك يا دوبار با مقادير ذيل انجام مي‌شود:


گاو و اسب: 10-3 ميلي‌ليتر
گوسفند و بز: 6-3 ميلي‌ليتر
سگ: 3-0.5 ميلي‌ليتر، در درمان تومورهاي پستاني چند كانوني با دوز 1 تا 6 ميلي‌ليتر هر 7-4 روز 3 بار و براي جلوگيري از عود مجدد هر 6 ماه يكبار تكرار شود.


در صورت لزوم مي‌توان پس از چهار يا پنج روز تزريق را تكرار نمود.

 


موارد احتياط:


از مخلوط كردن اين دارو با ساير داروها در يك سرنگ خوداري كنيد.
در صورت تغيير رنگ از مصرف دارو خوداري كنيد.

 


دوره پرهيز از مصرف: ندارد.

 


نگهداري:


در دماي زير 15 درجه سانتي‌گراد و دور از نور نگهداري شود.

 


بسته بندي:


ويال 50 ميلي‌ليتري


وارد/تولید کننده: شرکت لابراتوارهای رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.