logo


لیست داروها

تريسول‌ 300 Trisul

 

سولفاديازين‌ + تري‌متوپريم
 
پودر مخلوط در دان
 
شکل دارویی: پودر مخلوط در دان
 
 
تركيب : هر گرم‌ پودر حاوي‌
 
سولفاديازين‌ سديم‌                     250  ميلي‌گرم‌
 
تري‌متوپريم‌                                   50 ميلي‌گرم‌
 
 
فارماكوكينتيك :
 
تري‌متوپريم‌ به‌ سرعت‌ از دستگاه‌گوارش‌ جذب‌ شده‌ و پس‌ از 3 ساعت‌ غلظت‌ آن‌ در خون‌به‌ حداكثر مي‌رسد. تري‌متوپريم‌ به‌ سرعت‌ در بافت‌هاجذب‌ شده‌ بنابراين‌ مقدار آن‌ در بافت‌ها بيش‌ از خون‌مي‌باشد.
جذب‌ سولفاديازين‌ آهسته‌تر بوده‌ و پس‌ از 12 ساعت‌غلظت‌ آن‌ در خون‌ به‌ حداكثر مي‌رسد.
 
موارد مصرف :
 
 براي‌ كنترل‌ و درمان‌ عفونت‌هاي‌اوليه‌ و ثانويه‌ ناشي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ و گرم‌ منفي‌در طيور نظير كلي‌باسيلوز، سالمونلوز، پاستورلوز وكوريزاي‌ عفوني‌.
 
 
مقدار و روش‌ مصرف :
 
1 كيلوگرم‌ پودر را در يك‌تن‌
 
غذاي‌ طيور مخلوط‌ كرده‌ و به‌ مدت‌ 6-5 روز متوالي‌تجويز نماييد.
 
 
نكات‌ قابل‌ توجه :
 
1- از تماس‌ پودر با پوست‌ و استنشاق‌ آن‌ خودداري‌شود.
 
2- دور از دسترس‌ كودكان‌ نگهداري‌ شود.
 
 
زمان‌ پرهيز از مصرف‌ :
 
 از مصرف‌ گوشت‌ طيور تا5 روز پس‌ از آخرين‌ درمان‌ خودداري‌ شود.
 
 شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 بسته‌بندي : سا شه‌ 500 گرمي‌
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.