logo


لیست داروها

تیلمو زند Tilmozand

محلول خوراکی  - تیل مایکوزین

 

شكل دارو:تیل مایکوزین  25%


حيوان:دام و طيور


تركيب دارو:هر میلی لیتر محلول خوراکی تيلموزند حاوی 250 میلی گرم تیل مایکوزین است .


دز مصرفي :


طيور گوشتي و پولت تخم گذار: هر بطري 60 ميلي ليتري در 200 ليتر آب آشاميدني


-در طيور گوشتي در 3 روز اول زندگي و نيز هفته سوم به مدت 2 روز مصرف شود. در پولت ها درمان ديگري در هفته ششم زندگي قابل توصيه است. درمان مجدد در موارد لزوم مي تواند به مدت 2-1 روز تكرار شود. 


روش تجويز: محلول خوراکی


توصيه هاي لازم زمان تجويز:


زمان پرهيز از دارو:در طیور گوشتی 12 روز قبل از کشتار باید مصرف دارو قطع شود . 

 

موارد مصرف:  در درمان و پیشگیری از عفونت های تنفسی طیور ناشی از مایکوپلاسما ها، پاستورلامولتوسید ، اورنیتوباکتریوم راینوتراکئال و بسیاری از باکتری های مثبت و منفی استفاده می شود.

 


موارد منع مصرف:


عوارض جانبي:

 


احتياطات لازم: در طيور تخم گذار در طي دوره توليد استفاده نشود.  از تماس مستقیم با پوست خودداری شود. از دست یابی اسب و سایر تک سمی ها به آب حاوی تیلمو زند جلوگیری شود . دور از دسترس كودكان نگهداری شود .


شرايط نگهداري: در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از تابش نور و در ظروف دربسته نگهداري شود. از يخ زدگي محافظت شود.

 


وارد/تولید کننده: شرکت داروسازی فارمازند 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.