logo


لیست داروها

دايلوسين‌ 10% Dilocin

 ديفلوكساسين‌ 10%

محلول خوراکی
 
شکل دارویی :محلول خوراکی
 
 تركيب‌ : هر ميلي‌ليتر حاوي‌ 100 ميلي‌گرم‌ديفلوكساسين‌ هيدروكلرايد مي‌باشد.
 
موارد مصرف ‌: اين‌ دارو بر باكتري‌هاي‌ گرم‌ منفي‌،مايكوپلاسماها و بعضي‌ از باكتري‌هاي‌ گرم‌ مثبت‌ مؤثراست‌.
 
- براي‌ درمان‌ بيماري‌هاي‌ عفوني‌ مزمن‌ تنفسي‌ ناشي‌ ازگونه‌هاي‌ حساس‌ E.coli و مايكوپلاسما در جوجه‌ها وبوقلمون‌ تجويز مي‌شود.
 
- همچنين‌ در درمان‌عفونت‌هاي‌ ناشي‌ از پاستورلامولتوسيدا در بوقلمون‌ به‌كار مي‌رود.
 
موارد منع‌ مصرف :‌
 
از مصرف‌ در مرغ‌هاي‌تخمگذار خودداري‌ شود.
 
از آن‌جا كه‌ مطالعه‌اي‌ بر روي‌ پرندگان‌ مبتلا به‌ لنگش‌انجام‌ نشده‌ است‌، دايفلوكساسين‌ نبايستي‌ در پرندگان‌داراي‌ علايم‌ ضعف‌ در پا و مبتلا به‌ استئوپورز مصرف‌شود.
 
  مقدار و روش مصرف ‌: با توجه‌ به‌ ميزان‌ 10%ديفلوكساسين‌ (ماده‌ مؤثره‌) موجود در هر بطري‌، ميزاني‌از دارو (برحسب‌ ميلي‌ليتر) كه‌ بايستي‌ به‌ هر 1000 ليترآب‌ آشاميدني‌ اضافه‌ شود از فرمول‌ زير به‌دست‌ مي‌آيد:
 
 
100 × ميانگين‌ وزن‌ هر پرنده (Kg)× تعداد طيور موجود در فارم‌ تقسیم بر كل‌ آب‌ مصرفي‌ روز قبل‌ (ليتر)
 
ديفلوكساسين‌ از طريق‌ آب‌ آشاميدني‌ و به‌ ميزان‌ 10ميلي‌گرم‌ ماده‌ مؤثره‌ به ازای‌ هر كيلوگرم‌ وزن‌ زنده دام‌ در روزتجويز می گردد.
 
درمان‌ بايد به‌ مدت‌ 5-3روز متوالي‌ ادامه‌ يابد.
 
 
نکات قابل توجه :
 
 
محلول جهت مصرف روزانه باید به صورت تازه تهیه گردد.
 
از افزودن‌ محلول‌ دايلوسين‌ به‌ آب‌ حاوي‌ كلر يا پراكسيدهيدروژن‌ خودداري‌ شود.
 
افراد حساس‌ به‌ كينولون‌ها، ازتماس‌ با دارو خودداري‌ نمايند.
 
به‌ منظور اجتناب‌ ازحساسيت‌هاي‌ دارويي‌، هنگام‌ تجويز دارو از ماسك‌ ودستكش‌ استفاده‌ شود.
 
 
 
 
زمان‌ پرهيز از مصرف‌: از مصرف‌ گوشت‌ طيور وبوقلمون‌ به‌ مدت‌ 24 ساعت‌ پس‌ از قطع‌ دارو خودداري‌شود.
 
 
 
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندي ‌: بطری یک لیتری
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.