logo


لیست داروها

ديكلازويل Diclozuril

تركيب:  هر كيلوگرم پودر مخلوط در دان كيلوكوكسيد حاوي 5 گرم ديكلازويل است.

 

 

مكانيسم اثر: كيلوكوكسيد يك كوكسيد براستات شيميايي است كه برروي مراحل جنسي و غيرجنسي زندگي انگل اثر گذاشته و باعث از بين رفتن آن مي‌شود. كيلوكوكسيد باعث اختلال در ساخت ديواره اووسيست ها مي‌گردد.

 

 

بنابراين چرخه زندگي انگل مختل شده و توليد اووسيت‌ها كاهش مي‌يابد. اين دارو نسبت به ساير كوكسيديواستات ها به خاطر نحوه اثر گذاري داراي مزايايي به شرح زير است:

 

 

1-اين دارو توانايي جلوگيري كردن از اسپوروله شدن اووسيت هاي توليدي را دارد لذا در هنگام مصرف مقداري اووسيست بدون اسپور توليد و دفع مي‌شود. وجود اووسيسيت هاي بدون اسپوربه ميزان كم در گله موجب تحريك سيستم ايمني طيور مي‌گردد.

 

 

2- اين دارو بيشترين توزيع بافتي را در موكوزاي روده دارد. اين دارو در انواع طيور و بوقلمون حتي طيور تخمگذار و مادر قابل استفاده بوده و سميت بسيار كمي دارد به نحوي كه حتي تجويز تا 5 برابر دوز درماني در طيور تخمگذار و تا 25 برابر در طيور گوشتي هيچ اثر منفي ندارد.

 

 

3- همچنين كيلوكوكسيد در مقايسه با ساير كوكوسيديواستات‌ها موجب افزايش رشد بيشتر و كاهش ضريب تبديل غذايي مي‌شود. چرا كه اين دارو مي‌تواند همه ايمرياهاي مقاوم شده به ساير دارو‌ها را در گله از بين برده و كوكسيديوز گله را تحت كنترل  مي‌آورد

 

 

موارد مصرف:به منظور كمك در پيشگيري و كنترل كوكسيديوز ناشي از

 

 

E.gallopavonis-E.meleagrimits- E.acervulina- E.brunetti- E.necatrix- E.tenella-E.mitis-E.adenoides

در جوجه‌هاي گوشتي و بوقلمون در حال رشد.

 

 

 مقدار و نحوه مصرف:

 

 

1- جوجه هاي گوشتي به ميزان 200 گرم كيلوكوكسيد در هر تن خوراك از يك روزگي تا 5روز قبل از كشتار.

 

 

2- پولت‌هاي جايگزين به ميزان 200 گرم در هر تن خوراك از يك روزگي تا 7 روز قبل از شروع تخمگذاري.

 

 

3- بوقلمون ها به ميزان 200 گرم در هر تن خوراك از يك روزگي تا حداكثر 14 هفتگي، اين دارو بايد به طور كامل و با دقت باخوراك مخلوط شود.

 

 

اين ميزان غلظتي معادل ppm1 در هر تن خوراك ايجاد ميكند و در مرغهاي تخمگذار حتي با 5 برابر دوز توصيه شده هيچگونه اثر منفي برروي توليد تخم مرغ و جوجه درآوري ندارد.

 

 

براي به دست آوردن مخلوط يكنواخت از دارو در ابتدا ميزان مورد نياز را با مقدار كمي در حدود 20 تا 50 كيلوگرم از خوراك به خوبي مخلوط كرده سپس مخلوط حاصل را به حجم دان اصلي اضافه كرده مجدداً مخلوط مي نماييم.

 

 

شرايط نگهداري:

 

 

در جاي خشك و خنك ( پايين‌تر از 25 درجه سانتيگراد) و دور از نور نگهداري شود.

 

 

زمان پرهيز از مصرف : 5 روز قبل از  كشتار از جيره غذايي حذف شود.

 

 

تداخل دارويي: به دليل ساختمان مشابه با تولترازوريل و به منظور جلوگيري از بروز مقاومت مقاطع در طيور از مصرف همزمان در يك فارم خودداري شود.

 

 

 موارد احتياط: دارو دور راز دسترس اطفال نگهداري شود و در هنگام مخلوط كردن از پوشش هاي حفاظتي مانند دستكش و ماسك استفاده شود.

 

 

پريميكس كيلوكوكسيد را در شيوع ناگهاني بيماري استفاده نكنيد.

 

 

هنوز هيچ گونه مقاومتي براي اين دارو گزارش نشده است و براي جلوگيري از ايجاد مقاومت برعليه اين دارو توصيه مي‌گردد

 

 

پس از يك يا دو دوره مصرف دارو هاي كوكسيديواستات ديگري جايگزين گردد.

 

 

بسته بندي : پاكت هاي فويل آلومينيومي چند لايه يك وپنج كيلوگرمي

 

 


وارد/ تولید کننده:

 

 

شركت توليد دارو‌هاي دامي ايران

 

 

 

شركت آزمايشگاه هاي توليدي داروسازان ايران

گروه دارو‌سازي كيميا فام

 

 

 

 

شركت رویان دارو

شركت دارو‌سازي رشد دانه گرگان

 

 

 

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.