logo


لیست داروها

ديلاکوکس Dilacox 0.5%

ديلاکوکس 0.5%
ديکلازوريل 0.5%
پودر مخلوط در دان

ضد کوکسيديوز

 

 


ترکيب : هر کيلو گرم از محصول حاوي 5 گرم ديکلازوريل ميباشد

 


موارد مصرف :


پيشگيري و درمان کوکسيديوز ناشي از گونه هاي مختلف ايمريا در جوجه هاي گوشتي و بوقلمونهاي در حال رشد .


افزايش ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي در حال رشد .

 


ميزان و روش مصرف :


200 گرم از پودر ديلاکوکس 0.5% به يک تن دان نهايي اضافه شود تاغلظت 1ppm ماده دارويي در ترکيب خوراک حاصل شود.

 


موارد احتياط :


ـ در هنگام مصرف از پوشش هاي حفاظتي مانند ماسک ، دستکش و.... استفاده شود


ـ بمنظور اختلاط کامل پرميکس با غذا ،‌ بهتر است ابتدا پرميکس لازم را با 50 – 20 کيلو گرم از غذا کاملا مخلوط کرده و سپس مخلوط حاصل را با کل خوراک ترکيب نماييد .


ـ بيشتر از دو دوره متوالي رشد در طيور مصرف نگردد .


ـ در هنگام شيوع ناگهاني بيماري از ديلاکوکس استفاده نشود  

 


زمان پرهيز از مصرف :


مصرف اين دارو تا روز قبل از کشتار مانعي ندارد .

 


شرايط نگهداري :

 

در مکان خشک و خنک (25 ـ 2 درجه سانتيگراد) و دور از نور خورشيد نگهداري شود .

 


بسته بندي : پاکتهاي 5 کيلوگرمي

 


وارد/تولید کننده: شرکت داروسازی رشد دانه گرگان

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.