logo


لیست داروها

ديپروسين میکس Diprocin Mix

دیپروسین ميكس
پودر مخلوط در دان

 

 


دسته دارویی: ضد تب، ضد درد، ضد استرس، ضد التهاب و اشتهاآور.

 


ترکیب: هر گرم پودر حاوی: استيل ساليسيليک اسيد 200 میلی گرم، ويتامين ث 200 میلی گرم.

 


موارد مصرف:


- در موارد بروز بيماری های عفونی نظير نيوكاسل، آنفلوانزا، برونشيت، لارنگوتراكئيت، گامبورو، كلي باسيلوز، C.R.D.، كوريزای عفونی و ساير عفونتهای تنفسی، برای كنترل تب، بی حالي و بی اشتهايی گله ها و در مواردی كه گله دچار سندرم آسيت می شود.


- در موارد گرمای شديد براي جلوگيری از استرس گرمايی و شوک گرمايی.


- در مواقع واكسيناسيونهای مختلف به منظور كاهش عوار ض بعد از واكسيناسيون و استرس ناشی از آن.


- به منظور كنترل استرس ناشی از جابجايی طيور.

 


ميزان مصرف:


در هنگام تب شديد و يا در اوج گرما 1.5 كيلوگرم در هر تن خوراک افزوده شود و به مدت مورد نياز مصرف شود.


در هنگام پيشگيری به ميزان 1 كيلوگرم در هر تن خوراک به مدت 3 تا 5 روز مصرف گردد.

 


پرهیز از مصرف:


48 ساعت قبل از كشتار از مصرف دارو خودداري گردد.

 


شرایط نگهداری:


در جای خشك و خنك و دور از نور نگهداری گردد.

 


موارد احتیاط:


از تماس مستقيم با چشم و مخاط جلوگيری شود.

 


بسته بندی: پاكت های 5 كيلوگرمی.
 

 


 

وارد/ تولید کننده: شركت لابراتوارهاي سيانس

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.