logo


لیست داروها

دیمینازن استوریت Diminazene Aceturate

 

محلول استریل تزریقی دیمینازن استوریت
 
تركيب: 
 
هر ميلي ليتر حاوي 70 ميلي گرم ديمينازن استوريت مي باشد.  ‌
 
 
مكانيسم اثر: 
 
ديمينازن جهت درمان شيميايي تريپانوزوما موثر مي باشد. اين دارو به صورت غير قابل برگشت بر روي چرخه زندگي پيرو پلاسما موثر است و در موارد نادر در بعضي از گونه ها يك تزريق كافي نبوده و درمان بايد بعداز 24-12 ساعت دوباره تكرار شود. ‌
 
 
موارد مصرف: 
 
ديمينازن جهت درمان گونه هاي مختلف بابزيوز مانند B.Canis ،B.bovis  و B.Ovis،B.equi  همچنين درمان تريپانوز و ميازيس ناشي از‌T.theileri ،‌T.equinum ،‌T.evansi ،‌T.congolense ،‌T.vivax ، T.equiperdum به كار برده مي شود. ‌
اين دارو در تمام گونه هاي حيوانات براي درمان بابزيوز و تريپانوزو ميازيس عضلاني و زير جلدي استفاده مي شود.‌
 
 
مقدار و نحوه مصرف: 
 
اين دارو در اسب فقط به صورت عضلاني توصيه مي گردد. دوز درماني اين دارو بسته به نوع انگل و مقاومت آن در گونه هاي مختلف از2.5 تا 7 ميلي گرم به ازاي هر كيلوگرم وزن بدن دام زنده به صورت تزريق عضلاني يا زير جلدي استفاده شود.‌
 
 
شرايط نگهداري: 
 
در دماي بين30-5 درجه سلسيوس و دور از نور نگهداري شود.   ‌
 
 
زمان پرهيز از مصرف: 
 
تا 21 روز پس از درمان با ديمينازن از مصرف گوشت دام خودداري شود.‌
 
 
 
بسته بندي : 
 
در ويال هاي 50 ميلي ليتري ‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی رویان دارو (جامدات آفاق)
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.