logo


لیست داروها

روهیدراتان Rohydraten

روهیدراتان
پودر محلول در آب ORS

 

 

ترکیب:


هر 100گرم از پودر ORS دامی حاوي:

 

 

ماده موثره

مقدار(gr)

کلرید سدیم

14.5

کلرید پتاسیم

4

تری سدیم سیترات

16.5

دکستروز

65

 

 


موارد مصرف:


جبران آب و املاح از دست رفته به سبب اسهال یا بیماریهای دیگر

 


مقدار و روش مصرف:


25 گرم از پودر را با یک لیتر آب حل نمایید. برای یک گوساله 50 کیلوگرمی روزی سه بار و هربار 1.5 لیتر محلول را بمدت دو تا سه روز مصرف نمایید.

 


موارد منع مصرف:


در دامهای مبتلا به انسداد فوقانی دستگاه گوارش نبایستی مصرف گردد.

 


موارد احتیاط:


طبق دستور گفته شده مصرف گردد.

 


تداخل داروئی:


گزارش نشده است.

 


شرایط نگهداری:


در جای خشک و دمای اتاق نگهداری شود.

 


زمان پرهیز از مصرف:


ندارد

 


بسته بندی:


ساشه 100 گرمی

 

 


وارد/تولید کننده: شرکت داروسازی رشد دانه گرگان

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.