logo


لیست داروها

روکسي سايکلين Roxycycline 500

روکسي سايکلين 500
اکسي تترا سايکلين 50%
پودر محلول در آب
آنتي بيوتيک

 


ترکيب : هرگرم از محصول حاوي 500 ميلي گرم اکسي تترا سايکلين هيدرو کلرايد ميباشد

 


موارد مصرف :


جوجه ها : کنترل سينو ويت عفوني ، بيماري مزمن تنفسي CRD، عفونت کيسه هاي هوايي و وباي طيور .


بوقلمون : کنترل هگزاميتيازيس، سينوويت عفوني و براي بوقلمون هاي در حال رشد جهت کنترل بيماري تاج آبي .

 


ميزان و روش مصرف :


جوجه ها :
کنترل سينوويت عفوني : 200 ـ 100 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل CRD : 400 ـ 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل وباي طيور : 400 ـ 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .


بوقلمون:
کنترل هگزاميتيازيس : 200 ـ 100 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
کنترل سينوويت عفوني : 200 گرم در 1000 ليتر آب آشاميدني .
جهت کنترل بيماري تاج آبي : 55 ميلي گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن در هر روز.


درمان را به مدت 14 ـ 7 روز براي جوجه و بوقلمون ادامه دهيد .

 


موارداحتياط : دارو دور از دسترس کودکان نگهداري شود .


محلول فقط به اندازه مصرف روزانه تهيه شود و به عنوان تنها منبع آشاميدني در دسترس قرار گيرد و در پرندگاني که براي مصرف انسان تخم مي گذارند ، مصرف نشود .

 


زمان پرهيز از مصرف : 


جوجه : صفر روز
بوقلمون : 5 روز

 


شرايط نگهداري : در مکان خشک و خنک( 25-2 درجه سانتیگراد)  و دور از نور خورشيد نگهداري شود .

 


بسته بندي : ساشه هاي 5 + 500 گرمي


وارد/تولید کننده: شرکت داروسازی رشد دانه گرگان
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.