logo


لیست داروها

Zy Multi NG

 

تعریف:

 

آنزيم مولتي NGپولي ساكارويدهاي بدون نشاسته (β –glucanse-Xylans/arabans)كه در غشاءسلولي انواع بافت ها يافت ميشوند را هيدروليز مي كند.

 

 

به علاوه آنزيم مولتي NGحاوي α- amylase،α- galacto sidase, pectinase, hemi-cellulaseو Proteaseمي‌باشد.

 

 

 

اين آنزيم مناسب براي فرمول دان بر پايه ذرت، گندم و جو ، كنجاله سويا، كنجاله آفتابگردان و ساير منابع پروتئين هاي گياهي است. ZY Multi NGپودر نرم به رنگ قهوه اي روشن مي باشد و 1 گرم از آن حاوي:

 

 

 

Xylanase (IUB 3.2.1.8) 800 U

 

β–glucanse(IUB 3.2.1.6) 550U

 

 

 

β–glucanse(IUB 3.2.1.4) 40U

 

α- amylase (IUB 3.2.1.1.) 485U

 

Hemicellulase 25.000 VHCU

 

 

α- galactosidase 3 GALU

 

 

Protease 350U

 

 

مقدار مصرف: ميزان مصرف نرمال مصرف 500 گرم در هر تن مي باشد. مقدار مصرف آنزيم با تغييرات در فرمول دان بين 600-400 گرم قابل تغيير مي باشد.

 

 

شرايط نگهداري:  در جاي خشك و خنك و در كيسه در بسته نگهداري كنيد.

 

 

بسته بندي: كيسه هاي 15 كيلوگرمي و كيسه هاي بزرگ

 

 

 


واردکننده: دفتر خدمات لوهمن

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.