logo


لیست داروها

سالينومايسين 12% Salinomycin

سالينومايسين 12%
پودر مخلوط در دان

 


دسته دارویی: كوكسيديواستات يونوفره.

 


ترکیب: هر گرم پودر حاوی 120 میلی گرم سالينومايسين سديم است.

 


موارد مصرف:


برای پيشگيری و كنترل بيماری كوكسيديوز (اسهال خونی) ناشی از عوامل: E.mivati، E.necatrix، E.maxima، E.brunetti، E.acervulina، E.tenella مورد استفاده قرار می گيرد.

 


ميزان مصرف:


- جوجه گوشتی: 500 گرم سالينومايسين 12% در هر تن دان از يک روزگی تا 5 روز قبل از كشتار.
- پولت تخمگذار: 500- 350 گرم سالينومايسين 12% در هر تن دان از يك روزگی تا پايان هفته ی شانزدهم.

 


موارد منع مصرف:


- در طيور مادر و طيور تخمگذار از 16 هفتگی به بعد از مصرف اين دارو پرهيز گردد.
- اين دارو در اسب و بو قلمون منع مصرف دارد.
- از مصرف توام اين دارو با تيامولين خودداری گردد. حداقل فاصله زمانی بين مصرف اين دو دارو از يكديگر 7 روز می باشد.

 


زمان پرهيز از مصرف:


5 روز قبل از كشتار از مصرف اين دارو خودداری شود.

 


شرایط نگهداری:


در جای خشک و خنک و دور از نور نگهداری شود.

 


بسته بندی: پاكت های 5 كيلوگرمی. 


وارد/تولید کننده: شرکت لابراتوارهای سیانس
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.