logo


لیست داروها

سواکسل Cevaxel® RTU

 

آنتی بیوتیک تزریقی سفتی یوفور
 
ترکیبات: سفتی‌یوفور سدیم
 
Ceftiofur (as hydrochloride)                        50.0mg
Excipient qsp                                              1ml
 
 
 
دوز و روش مصرف: تزریق زیرجلدی در گاو
 
 
درمان بیماری‌های تنفسی:یک مول بر  kg50 برای 5-3 روز متوالی  (mg/kg/dayد1 سفتی یوفور هیدروکلراید)
 
 
درمان متریت: kg50د/1ml به مدت 5 روز متوالی (mg/kg/dayد1 سفتی یوفور هیدروکلراید)
 
 
درمان گندیدگی سم: kg50د/1ml برای 3 روز متوالی (mg/kg/dayد1سفتی یوفور هیدروکلراید)
 
 
قبل از مصرف ویال دارو را خوب تکان دهید.
 
 
از تزریق‌های مکرر در یک موضع واحد پرهیز کنید.
 
 
موارد مصرف: درمان عفونتهایی که باکتری های مولد آن حساس به سفتی یوفور هستند.
 
 
عفونتهای تنفسی باکتریایی
 
 
عفونتهای سم (نکروباسیلوزیس بین انگشتی، گندیدگی سم)
 
 
متریت ها 
 
موارد منع مصرف: در حیواناتی که حساسیت بالا به سفتی‌ یوفور و یا بتالاکتام دارند استفاده نشود زیرا ممکن است در حیواناتی که حساسیت بالا دارند واکنش‌های آنافیلاکسی بروز کند که در این موارد باید از ادامه مصرف پرهیز شود. 
 
 
موارد هشدار: استفاده از سفالوسپورین‌ها همزمان با کاربرد آنتی‌بیوتیک‌های باکتریواستات مانند ماکرولیدها، سولفانامیدها و تتراسایکلین‌ها موجب از بین رفتن ویژگی‌های دارو خواهد شد. هم‌چنین مطالعات در آزمایشگاه نشان داد که استفاده از این دارو هیچ اثرات تراتوژنیک، فتوتوکسیک و یا متروتوکسیک به همراه نخواهد داشت. بی‌خطری این محصول درگاوها در طی دوران آبستنی و شیرداری مشخص نشده است.
 
 
دوره منع مصرف: 
 
 
شیر: ندارد
 
گوشت و لاشه: 8 روز
 
 
شرایط نگهداری: ویال دارو داخل کارتن و دور از نور مستقیم نگهداری شوند. پس از باز کردن ویال تنها تا 28 روز قابل استفاده می باشد.
 
 

 
وارد/تولید کننده: شرکت سوا پارس 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.