logo


لیست داروها

سولفاپریم ®Sulfaprim

 

سولفادیازین +تری متوپریم
سوسپانسیون خوراکی
 
 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک
 
ترکیب : هرمیلی لیترحاوی:
 
سولفادیازین سدیم 400 میلی گرم
 
تری متوپریم 80 میلی گرم
 
 
 
موارد مصرف : 
 
مخلوط این دو آنتی بیوتیک موجب کاهش مقدار مورد نیاز درمانی شده و اثر ضد میکروبی آنهاچندین برابر میشود. این مخلوط باکتریسید بوده با طیف ضد میکروبی وسیع بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی اثر قابل توجه دارد.
 
سولفاپریم® در درمان عفونتهای باکتریایی دستگاههای تنفس ادراری تناسلی، گوارشی و سیستمیک در طیور، نشخوارکنندگان، سگ ، گربه مصرف می شود.
 
 
مقدار و روش مصرف : 
طیور: 1 میلی لیتر در 2.5 لیتر آب آشامیدنی به مدت 3 الی 5 روز(یک شیشه 200 میلی لیتری در 500 لیتر آب آشامیدنی).
 
 
نشخوارکنندگان: 1-2 میلی لیتر به ازاء 30 کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی به مدت لازم.
 
 
سگ و گربه: 1-2 میلی لیتر به ازاء 30 کیلوگرم وزن بدن در آب آشامیدنی به مدت لازم.
 
 
زمان پرهیز از مصرف : شیر تا 7 روز، گوشت تا 3 روز پس از آخرین درمان و تخم مرغ در طول دوره درمان مورد مصرف انسان قرار نگیرد.
 
 
 
موارد منع مصرف : 
 
حساسیت به سولفانامیدها و نارسایی های کبدی.
 
 
موارداحتیاط :
 
- آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود. 
 
 
- قبل از مصرف محتوی بطری بخوبی تکان داده شود.
 
 
شرایط نگهداری : درمحل خشک وخنک، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
 بسته بندی:  200 میلی لیتر
 
 

 
وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.