logo


لیست داروها

سولفاکینوکسالین + دیاوردین Sulfaquinoxaline+ Diaverdine

سولفاکینوکسالین + دیاوردین
محلول خوراکی

 


دسته دارویی : کوکسیدیواستات شیمیایی

 


ترکیب دارو : هر لیتر محصول حاوی:

 

 

25.6 gr

Sulfaquinoxaline

6.4 gr

Diaverdine

1 lit

Excipients qs.to

 
 

مکانیسم اثر : سولفاکینوکسالین جزو دسته سولفانامیدها بوده و از طریق مداخله در تولید اسیدفولیک باعث توقف متابولیسم و اختلال در سنتز پروتئین ها می شود. دیاوردین از دسته داروهای متوقف کننده DHFR (دDihydro folate reductase) می باشدکه با مصرف توأم طیف اثر ضد میکروبی و ضد تک یاخته ای سولفاکینوکسالین افزایش می یابد. طیف اثر سولفاکینوکسالین به آسانی در دستگاه گوارش جذب شده و سطح سرمی آن بتدریج بالا می رود و دفع دارو از طریق ادرار و مدفوع انجام می شود.

 


موارد مصرف : درمان اسهال های خونی طیور ناشی از عومل ایجاد کننده کوکسیدیوز – وبای طیور ناشی از پاستورلا مولتی سیدا، کوکسیدیوز ناشی از آیمریاتنلا ، آیمریا آسرولینا ،آیمریاماکسیما و آیمریانکاتریکس –تیفوئید ناشی از سالمونلا گالیناروم در بوقلمون ها.

 


مقدار و روش مصرف : سه لیتر محصول در 1000 لیتر آب آشامیدنی بمدت 3 روز در اختیار طیور قرار داده سپس درمان بمدت 2 روز قطع و مجددا 3 روز ادامه یابد.

 


موارد منع مصرف : تجویز دارو در طیور تخم گذاری که تخم مرغ آنها به مصرف انسان می رسد منع شده است .

 


زمان پرهیز از مصرف : در پولت های تخم گذار درمان باید 28 روز قبل از شروع تخم گذاری قطع شود. و زمان پرهیز از مصرف گوشت مرغ 5 روز می باشد.

 


مدت زمان نگهداری : 24 ماه پس از زمان تولید.

 

 

شرايط نگهداري: بین 10 تا 25 درجه سانتی گراد و دور از تابش مستقیم نور و در ظروف در بسته نگهداری شود. دور از دسترس کودکان نگه داری گردد.

 


بسته بندی: پاکت های آلومینیومی سه لایه لامیننت 5 کیلوگرمی.

 


 

وارد/تولید کننده: شرکت آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران (سهامی خاص)

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.