logo


لیست داروها

عرفامایسین Erfamycin LA

 

اکسی تترا سایکلین 20% L.A
 
دسته داروئي : آنتی بیوتیک  
   
 
تركيب : 
 
محلول تزریقی عرفامایسین LA یک محلول استریل، شفاف ،زرد کهربایی ، پایدار و آماده مصرف می باشد.
هر میلی لیتر از محلول حاوی اکسی تتراسایکلین دی هیدرات معادل با 200 میلی گرم اکسی تتراسایکلین پایه به شکل کمپلکس با منیزیم و محلول در پلی وینیل پیرولیدون و آب می باشد . 
 
 
 
فارماكولوژي :
 
این دارو از طریق انتشار و تا حدودی ازطریق انتقال فعال به داخل میکروارگانیسم منتقل می شود و پس از اتصال به ریبوزوم باکتری و ممانعت از اتصال tRNA به سایت خود مانع پروتئین سازی میکروارگانیسم شده و از تکثیر باکتری جلوگیری می کند. این دارو بطور انتخابی بر میکروارگانیسم ها اثر کرده و بر سلول میزبان ( پستانداران ) اثری ندارد .
 
این محلول دارای فرمولی اختصاصی بوده که پس از تزریق داخل عضلانی می تواند اثر طولانی مدتی را در بدن ایجاد نماید .
 
این محلول به شکل داخل وریدی نیز تزریق می گردد ، ولی تزریق وریدی آن ایجاد اثر طولانی مدت دربدن نمی نماید .
 
عرفامایسین LA یک آنتی بیوتیک وسیع الطیف است که جهت درمان و کنترل بیماریهایی که توسط میکرو ارگانیسمهای حساس به اکسی تتراسایکلین ایجاد شده باشد استفاده می گردد .
 
تعداد زیادی از باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت ، گونه های خاصی از مایکوپلاسما, ریکتزیا, پروتوزآو کلامیدیاها به اکسی تتراسایکلین حساس می باشند . 
 
 
موارد مصرف : 
 
گاو : جهت درمان و کنترل پاستورلوز و پنومونی ایجاد شده توسط میکروارگانیسم های حساس به اکسی تتراسایکلین مصرف می گردد. این محصول در درمان گندیدگی سم و کراتوکونژنکتیویت عفونی دامی هم می تواند موثر باشد . 
 
 
گوسفند :  عرفامایسین LA جهت کنترل سقط جنین انزئوتیک و پنومونی ناشی از ارگانیسم های حساس و همچنین جهت گندیدگی سم ، ورم پستان حاد و شدید، کراتوکونژنکتیویت  عفونی دامی ( چشم صورتی ) و در بره ها جهت درمان تب و چرک عفونی حاصل ازگزش کنه ها استفاده گردد . 
 
 
مقدار و طریقه مصرف :
 
تزریق داخل عضلانی : جهت ایجاد اثر طولانی مدت توصیه می شود که دارو بصورت تزریق عمیق عضلانی استفاده شود  .
 
لازم به ذکر است که عرفامایسین LA به نحوی فرموله شده است که در اکثر گونه های دامی پس از تزریق 20 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن ( یک میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن ) سطح خونی دارو به مدت 5-3 روز در حیوان ادامه پیدا می کند . از طرفی با تجویز مقادیر توصیه شده بمدت 4 ساعت پس از تزریق بالاترین سطح خونی دارو مشاهده می شود و به همین دلیل عرفامایسین LA جهت درمان عفونتهای حاد مناسب می باشد .
 
تزریق عرفامایسین LA ( طولانی اثر ) بخوبی درحیوان تحمل می شود و بندرت واکنشهای گذرا درمحل تزریق مشاهده می گردد . عرفامایسین LA در تزریق عضلانی جهت ایجاد  اثر طولانی مدت به مقدار 20 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن ( یک میلی لیتر به ازاء هر 10 کیلوگرم وزن بدن به صورت تك دز) در گاو و گوسفند تجویز می گردد . توصیه میشود در گاو بیش از 10 میلی لیتر و در گوسفند بیش از 5 میلی لیتر در هر محل تزریق نگردد .
 
در بره های جوان جهت کنترل تب و چرک عفونی حاصل از گزش کنه ها تزریق 2 میلی لیتر از دارو برای هر بره کافی است . 
 
 
تزریق داخل وریدی : تزریق داخل وریدی این دارو فقط درگاو با حجم کم توصیه می شود که باید حتما بصورت بسیار آهسته تزریق شود.
 
تزریق داخل وریدی اثر طولانی مدت ایجاد نمی نماید و مقدار آن 10 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن دام یا 1 میلی لیتر به ازاء 20 کیلوگرم وزن بدن می باشد .
 
 
اين روش مي تواند 24 ساعت بعد با تزريق عضلاني تك دز با دز 200 ميلي گرم بازاي هر كيلوگرم وزن دام ادامه يابد .
 
 
موارد عدم مصرف : 
 
درسگ ، گربه و اسب ها استفاده از این دارو توصیه نمی شود .  
 
 
 
زمان پرهیز از مصرف :
 
پس از تزریق عضلانی شیر حیوانات بمدت 7روز و گوشت آنها به مدت 21 روز نباید مورد مصرف انسان قرار گیرد .
   
شرایط نگهداری : در جاي خشک و دماي 15 تا 25 درجه سانتيگراد و دور از نور مستقيم و يخ زدگي نگهداری شود . 
 
 
بسته بندی : 
 
ویالهای 50 و100 میلی لیتری مولتی دز با فلیپ کپ صورتی 
 

 
 وارد /تولید کننده:شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو
 
 
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.