logo


لیست داروها

عرفان جنتامایسین 5 % Gentamycin

 

محلول تزریقی  جنتامایسین 5 درصد 
 
 
 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک آمینوگلیکوزید
 
 
ترکیب : هر میلی لیتر از دارو حاوی 50 میلی گرم جنتامایسین پایه بصورت ملح سولفات می باشد .
 
 
فارماکولوژی :
 
جنتامایسین یک انتی بیوتیکی است از خانوادۀ آمینوگلیکوزیدها که از تخمیر میکرومونوسپورا پورپورا  بدست می آید . ملح سولفاته این آنتی بیوتیک یک اسید ضعیف و حلال در آب می باشد . 
 
پس از تزریق به سرعت جذب شده و گردش خون و بافتها به مدت 12 تا 24 ساعت باقی می ماند .
 
75 %  تا 100 % این دارو در گاو و گوساله ، اسب و گوسفند در مدت 8 تا 24 ساعت اولیه بدون تغییر از ادرار دفع می گردد .
 
 
جنتامایسین اثر باکتریوساید خود را با جلوگیری از سنتز پروتئین در باکتریهای حساس به این آنتی بیوتیک اعمال می نماید  .
 
 
این آنتی بیوتیک با انتقال فعال وابسته به اکسیژن به داخل سلول انتقال می یابد و از یک طرف به صورت غیر قابل برگشت با جز s30 زیبورم اتصال یافته و تشکیل ترکیبات  tRNA , Formylmethionine , mRNA  را مهار کرده و باعث عدم ترجمه درست tRNA و نتیجتاً عدم تشکیل پروتئین مناسب می گردد  و از طرف دیگر با جلوگیری از سنتز پروتئین ، همانند سازی DNA ی اولیه را در میکروارگانیسم مختل می نماید و اثر باکتریوساید خود را به این شکل آشکار می سازد .
 
 
 
موارد مصرف : 
 
این دارو در درمان بیماریهای ناشی از میکرو ارگانیسمهای هوازی گرم مثبت و گرم منفی و بعضی از مایکوباکتریها ، مایکوپلاسما و اسپیروکتهای حساس به جنتامایسین بکار می رود .
 
 
بخصوص در درمان بیماریهای عفونی شدید ناشی از اشریشیاکلی ، استافیلوکوکوس اورئوس ، باسیل پیوسیانوس ، انتروباکتر ائروژنز ، گونه های کلبسیلا ، نیسریا ، سالمونلا ، پاستورلا مولتوسیدا و سراتیا مارسسنس در اسب ، گاو ، گوساله ، گوسفند ،  بز و بره تجویز می گردد .
 
 
مقدار و طریقۀ مصرف : 
 
داخل عضلانی و زیر پوستی       (5mg/kg b.w)
 
داخل وریدی آهسته               (5mg/kg b.w)
 
روز اول هر 12 ساعت يكبار و روزهاي بعد هر 24 ساعت به مدت 3 تا 5 روز متوالي
 
 
ماهي : تزريق عضلاني (2/5  mg/kg b.w) هر سه روز يكبار
 
 
موارد منع مصرف :
 
در مواردی که حساسیت به دارو گزارش شده باشد و نیز در عفونتهای ناشی از میکروارگانیسمهای بی هوازی تجویز این دارو توصیه نمی گردد .
 
در دامهايي با نارسايي كليه ، كبد و دامهاي آبستن توصيه نمي گردد .
 
احتیاط :
 
تجویز همزمان دو آمنیوگلیکوزید احتمال ایجاد اتوتوکسیسیتی ، نفروتوکسیسیتی و یا فلج عصبی- عضلانی را افزایش می دهد.
 
 
 تجویز وریدی کلسیم باعث کاهش ایجاد نفروتوکسیسیتی ناشی از دزهای خیلی بالای این دارو در دام می گردد .
 
 
عوارض جانبی : 
 
در تجویز دزهای خیلی بالا از این دارو عوارضی چون اتوتوکسیسیتی ، نفروتوکسیستی و فلج عصبی – عضلانی مشاهده می گردد .
 
دورۀ پرهیز از مصرف : 
 
 
گوشت : 7 روز پس از آخرین درمان
 
شیر : 3 روز پس از آخرین درمان
 
 
شرایط نگهداری : 
 
 
این دارو باید در جای خشک و دمای 15 تا 25 درجه سانتیگراد ، دور از نور و یخ زدگی نگهداری می گردد . 
 
 
بسته بندی : 
 
در ویالهای قهوه ای 20، 50 و 100 میلی لیتری با فلیپ کپ
 

 
 وارد /تولید کننده:شرکت تحقیقاتی و داروسازی عرفان دارو
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.