logo


لیست داروها

فرمکتو Fermacto

پری بیوتیک 

فرمکتو: پری بیوتیکی که برای تمام طیوروآبزیان قابل استفاده میباشد.

 

تعریف پری بیوتیک:پری بیوتیک درلغت به معنی پیش نیاز زند گی می باشد و د رواقع کربوهیدراتهای پیچیده ای هستند که وقتی وارد سیستم گوارشی میشوند بستر مناسبی را برای میکروارگانیسمهای مفید فراهم کرده وموجب بلوغ زودرس دستگاه گوارش میشوند.

 

 

نحوه عملکرد:فرمکتو با متاثر نمودن جمعیت میکروبی روده و بلوغ دستگاه گوارش موجب افزایش زمان ماندگاری خوراک در دستگاه گوارش،افزایش قابلیت هضم خوراک،افزایش رشد،افزایش ایمنی وبهبود ضریب تبدیل خوراک خواهد شد.
 
 
مقدار مصرف فرمکتو: 
 
1-جوجه های گوشتی تا 21 روزگی :1800-1600 گرم و سپس تا آخر دوره 1000-850 گرم در هر تن خوراک، 
 
طبق آزمایشات انجام شده در ایران سطح 1800-1500 گرم از 1 تا 21 روزگی جوجه‌های گوشتی بهترین عملکرد را نشان داده است.
 
2- مرغ های مادر و تخم‌گذار: از 1 روزگی تا 20 هفتگی 1400-1300 گرم و از 21 هفتگی تا آخر دوره 1000-850 گرم در هر تن خوراک.
 
3- بوقلمون در سنین آغازین :1800-1600 گرم ودر دوره های رشد و پایانی 1000-850 گرم در هر تن خوراک.
 
 
خصوصیات دیگر فرمکتو: 
 
- دارو نیست
- شیمیایی نیست
- هضم وجذب نمیشود
- استریل وغیرزنده است
- تقویت کننده میکروفلورای دستگاه گوارش
- سه سال ماندگاری دارد
 
 
مزایای استفاده از فرمکتو:
 
- افزایش در جذب پروتئین وانرژی
- افزایش در جذب املاح معدنی
- افزایش50کیلوکالری به انرژی جیره
- افزایش رشد در جوجه های گوشتی 
- افزایش تولید تخم مرغ در مرغان تخم گذارو مادر
 
 
 
نکات مهم در صرفه جویی اقتصادی در هنگام استفاده از فرمکتو در جیره: 
 
 
1- افزایش 50 کیلو کالری انرژی قابل متابولیسم به هر کیلوگرم جیره توسط فرمکتو
 
2- افزایش 0.5 پروتئین به هر کیلوگرم جیره در زمان استفاده از فرمکتو
 
3- کاهش تلفات
 
4- افزایش میانگین وزن، یکنواختی گله وبهبود ضریب تبدیل
 
5- کاهش هزینه مصرف آنتی بیوتیک 
 
 
 
دوره پرهیز از مصرف : ندارد.  
 
 
نگهداری: در محل خشک و خنک دور از نور آفتاب نگهداری کنید.
 

وارد/ تولید کننده:شرکت پیشگامان تغذیه دام و طیور ایرانیان

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.