logo


لیست داروها

فلومین®Flumine

 

فلومکوئین 20 %
محلول خوراکی 
 
 
دسته دارویی : آنتی بیوتیک (فلوئوروکینولون) 
 
ترکیب : هرمیلی لیتر حاوی 200 میلی گرم فلومکوئین می باشد.
 
موارد مصرف : 
 
فلومکوئین بر روی طیف وسیعی از باکتریهای گرم منفی و برخی از باکتریهای گرم مثبت و نیز گونه های مایکوپلاسما موثر است. 
 
مکانیسم اثر: 
 
فلومکوئین یک آنتی بیوتیک باکتریسید و وسیع الطیف می باشد که با توقف عمل آنزیم DNAGyrase مانع سنتزDNA باکتری و در نهایت باعث از بین رفتن آن می شود.
 
    
فارماکوکینتیک: کینولونها به راحتی از راه خوراکی جذب و در اکثر بافتهای بدن منتشر می شوند.
 
 
بیشترین غلظت دارو در کلیه ها ،کبد و صفرا یافت می شود. دفع اکثر کینولونها عمدتاٌ از طریق ادرار است ولی تعدادی از طریق کبد نیز تا حدودی بصورت کونژوگه دفع می شوند.
 
 
مقدار و روش مصرف : این آنتی بیوتیک از طریق آب آشامیدنی تجویز می گردد. میزان مصرف بر حسب سن طیور:
 
 
جوجه گوشتی : 
 
قبل از دو هفتگی 250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
 
بعد از دو هفتگی 500 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
 
 
مرغ مادر :
 
قبل ازشش هفتگی 250 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
 
بعد ازشش هفتگی 500 میلی لیتر در 1000 لیتر آب آشامیدنی به مدت 5-3 روز.
 
 
 
زمان پرهیز از مصرف : گوشت طیور تحت درمان تا 4 روز پس از آخرین تجویز مصرف نشود.
 
 
موارد منع مصرف : به دلیل متابولیسم قسمتی از فلومکوئین در کبد،در صورت مصرف همزمان فلومکوئین با نیتروفورانها،تری متوپریم،سولفانامیدها و کلرامفنیکل احتمال بروز مسمومیت کبدی وجود دارد. در طیور تخمگذار ی که محصول آنها به مصرف انسان می رسد،استفاده نشود.
 
 
موارد احتیاط:آب آشامیدنی حاوی دارو حداکثر طی 12 ساعت پس از تهیه مصرف شود.
 
 
شرایط نگهداری : در محل خشک وخنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
بسته بندی:  یک لیتر
 
 

 
وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.