logo


لیست داروها

فیبروزیم Fibrozyme

 موارد مصرف  :       :آنزیم مخصوص نشخوارکنندگان که بصورت  پودر مخلوط در دان

 

ترکیب:فیبروزیم حاوی آنزیم های سلولاز و همی سلولاز به فرم محافظت شده در برابر تجزیه شکمبه ای می باشد. هر گرم فیبروزیم حاوی 1000 واحد XUآنزیم زایلاناز می‌باشد.

 

ویژگی‌های فیبروزیم:

 

- آنزیم های موجود در فیبروزیم به وسیله پیوندهای گلیکوزیدی کپسوله شده ودر شکمبه تجزیه نمی‌شوند.

 

- مواد فیبری موجود در مواد خوراکی را تجزیه می‌کند.

 

- افزایش قابلیت هضم فیبر

 

- بهبود قابلیت هضم مواد خشبی و علوفه ای به ویژه در گاوهای پرتولید یا سرعت عبور بالای مواد خوراکی از شکمبه.

 

- افزایش تولید اسید های چرب فرار  در شکمبه

 

- بهبود مصرف خوراک

 

- افزایش تولید

 

میزان مصرف: 15 گرم برای هر گاو در روز در تمام طول دوره تولید.

 

شرایط نگهداری:در جای خشک و خنک نگهداری شود.

 

بسته بندی:پاکت 25 کیلوگرمی


وارد/ تولید  كننده : شرکت وتاک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.