logo


لیست داروها

لورنسیت lorencit

 

قرص پرازي‌كوانتل‌ 50 ميلي‌گرمي
 
 
شکل دارویی :  قرص
 
 
تركیب‌ : ‌هر قرص حاوی 50 میلی گرم پرازی کوانتل 
 
 
موارد مصرف ‌:
 
 این دارو علیه کلیه سستودهای نشخوارکنندگان نظیر مونیزیا، تیزانیه زیا، آویتلینا و استیلزیا موثر است و باعث دفع کرمهای نواری طیور مانند رایه تیناها می شود. علیه تمامی سستودهای سگ از جمله تنیا هیداتیژنا ، تنیا مولتی سپس ، تنیا اوویس، دیپلیدیوم کانینوم ، مزوستوئیدس لینه آتوس، اکینوکوکوس گرانولوزوس ، اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس ، اسپیرومترامانسوئیدس، دیفیلوبوتریوم اریناسی موثر می باشد.
 
 
همچنین بر روی مراحل نوزادی سستودهایی مانند سیستی سرکوس اوویس، سنوروس سربرالیس و کیست هیداتیک درنشخوارکنندگان اثر دارد. علاوه بر آن داروی انتخابی جهت درمان اورنیتوبیلارزیا ترکستانیکم و شیستوزومای انسانی و حیوانی است.
 
 
اثر آن بر دیکروسلیوم دندریتیکوم متغیر است .می توان برای درمان برخی ترماتودهای مونوژن پوستی ماهیان ازآن استفاده کرد.
 
 
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
 
 
قرص پرازيكوانتل را مي توان مستقيم و يا لاي گوشت و سوسيس به حيوان د اد.
 
 
مقدار مصرف 5 ميلي گرم براي هر كيلوگرم وزن بدن حيوان يا به شرح زير مي باشد:
 
 
وزن زير 10 كيلوگرم          1.2 قرص 
 
وزن معادل10 كيلو گرم        1 قرص
 
وزن 20-11 كيلوگرم            2 قرص
 
وزن 30-21 كيلوگرم            3 قرص
 
 
احتياطات لازم : اين دارو را در حيواناتي كه براي تغذيه انسان نگهداري مي شوند نبايد تجويز كرد.
 
 
عوارض‌ جانبي ‌: مصرف‌ اين‌ دارو در 3.2 درصد سگهای درمان شده  موجب‌ استفراغ‌، بي‌اشتهايي‌، بي‌حالي‌ واسهال می گردد‌ و در 1.5-1 درصد گربه های درمان شده با‌ اسهال‌ وافزایش ترشح‌ بزاق‌ همراه است. به سگ ها و گربه ها ی کمتر از 4 هفته خورانده شود.
 
 
موارد منع مصرف : دارو نبايد را به توله سگ ها و بچه گربه هاي جوانتر از 4 هفته تجويز كرد.
 
 
شرایط‌ نگهداری :‌ دور از نور ، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندی ‌: جعبه‌ های100 عددي‌
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.