logo


لیست داروها

لينكودان Lincodan 8.8

لينكودان 8.8 
مكمل لينكومايسين
پودر مخلوط در دان
آنتي بيوتيك

 

 


تركيب : هر كيلوگرم از محصول حاوي 8.8 گرم لينكومايسين هيدروكلرايد مي باشد .

 


موارد مصرف :


كنترل نكروتيك آنترايتيس ناشي از كلستريديوم پرفرينژنس و ساير ارگانيسمهاي حساس در جوجه هاي گوشتي .


افزايش ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي در حال رشد .

 

مصرف همزمان با داروي لينكواسپكتين در برنامه پيشگيري و درمان CRD و CRD Complex
    

 

          
ميزان و روش مصرف :


جهت افزايش سرعت وزن گيري و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي : 500- 250 گرم پودر لينكودان در هر تن غذاي نهائي به عنوان تنها جيره غذايي .


جهت كنترل نكروتيك آنترايتيس : 250 گرم پودر لينكودان در هر تن غذاي نهايي .

 


موارد احتياط :


دور از دسترس اطفال نگهداري شود .


به منظور اختلاط كامل پرميكس با غذا بهتر است ابتدا مقدار توصيه شده را با كمي دان بهم زده ,سپس آنرا به طور يكنواخت با بقيه خوراك مخلوط نماييد .


در مرغان تخمگذار , مادر و بوقلمون مصرف نشود .


مصرف آن در نشخواركنندگان , اسب و خرگوش موجب ناراحتي گوارشي مي گردد .   

 


زمان پرهيز از مصرف : چنانچه به مقدار توصيه شده مصرف شود , زمان پرهيز از مصرف ندارد .

 


شرايط نگهداري : در جاي خشك و خنك ( 25-2 درجه سانتيگراد ) و دور از خورشيد نگهداري شود .

 


بسته بندي : كيسه هاي 5 كيلوگرمي

 


وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی رشد دانه گرگان 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.