logo


لیست داروها

لینکومیکس Lincomix 8.8

 

پودر مخلوط در دان لینکومایسین 0.88 % 
 
تركيب: 
 
هر كيلوگرم پريميكس لينكومايسين محتوي 8/8 گرم لينكومايسين هيدروكلرايد مي باشد.‌
 
 
 
موارد مصرف: 
 
جهت كنترل و پيشگيري ورم روده نكروتيك ناشي از كلستريديوم پرفرينژنس، كمك به رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي در جوجه هاي گوشتي
 
 
مقدار و نحوه مصرف: ‌
 
جهت پيشگيري از بروز ورم روده نكروتيك و بهبود ميزان رشد و بهبود ضريب تبديل غذايي با دوز 500 گرم در هر تن خوراك از هفته اول پرورش جوجه هاي گوشتي تا انتهاي دوره‌
 
 
زمان پرهيز از مصرف:  ندارد
 
 
تداخل دارويي: 
 
مصرف هم زمان با اريترومايسين، نووبيوسين، ماكروليدها و فلورفنيكل مصرف نشود.
 
 
 
شرايط نگهداري:
 
در جاي خشك و زير دماي 25 درجه سلسيوس نگهداري شود.  
 
 
 
موارد احتياط: 
 
 
در هنگام حمل و نقل و كاربرد دارو از ماسك، لباس محافظ و دستكش استفاده نماييد. پس از حمل و نقل و كاربرد پريميكس لينكومايسين، دست ها و صورت را با آب فراوان بشوييد.
 
دارو را دور از دسترس كودكان نگهداري نماييد. 
 
مصرف لينكومايسين در اسب، نشخواركنندگان، خرگوش و خوكچه هندي باعث ايجاد ناراحتي هاي شديد گوارشي مي گردد. 
 
لينكومايسين بر روي فلور روده اي تاثير منفي ندارد.‌ 
 
 
 
بسته بندي: 
 
پاكت هاي سه لايه آلومينيومي 5 كيلوگرمي
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی رویان دارو (جامدات آفاق)
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.