logo


لیست داروها

لیپاویت پلاس ‌ Lipavit Plus

 

محلول خوراکی ویتامین AD3EK3
 
شکل دارویی : محلول خوراکی 
 
ترکیب دارو  :
 
هر میلی لیتر حاوی :
 

ویتامین  A

50000 واحد بین المللی

ویتامین D3

500 واحد بین المللی

ویتامین  E

 

25 میلی گرم

ویتامین K3

5  میلی گرم

ویتامین  C

0.1 میلی گرم

 
مکانیسم عمل : 
 
ویتامین  A :در محافظت از بافتهای پوششی و مخاطی اندامهای بدن نقش دارد و از نفوذ عوامل بیماریزا به این اندامها جلوگیری می کند. این ویتامین در رشد استخوانها، بینایی، باروری و مقاومت حیوانات نقش اساسی دارد.
 
ویتامین D3 : در تنظیم متابوليسم کلسیم و فسفر نقش داشته و باعث افزایش و بهبود جذب کلسیم و فسفر از روده می گردد. در تنظیم دفع این دو عنصر از کلیه و در شکل گیری استخوانها نقش مهمی دارد.
 
 
ویتامین  E:  در تنظیم اکسیداسیون سلولی ، متابولیسم کربوهیدراتها ، کراتین عضلات و گلیکوژن نقش دارد. همچنین به عنوان آنتی اکسیدان از اکسیداسیون اسیدهای چرب غیر اشباع و نیز اکسیداسیون ویتامینA  جلوگیری می کند. این ویتامین باعث افزایش باروری و جوجه در آوری در گله می گردد.
 
 
ویتامین K3 : در مکانیسم انعقاد خون در بدن نقش مهمی را ایفا می کند و در سنتز کبدی فاکتورهای انعقادی لازم و ضروری است.
 
 
ویتامین  C: با شرکت در واکنشهای اکسیداسیون و احیا و دخالت در سنتز هورمونهای استروئیدی باعث افزایش مقاومت بدن در برابر بیمار های عفونی، مسمومیت ها و استرس می گردد.در تقویت پاسخ ایمنی از راه محافظت از ماکروفاژها هنگام فاگوسیتوز نقش اساسی دارد.
 
 
موارد مصرف : ويتامين هاي  A,D3, E , K3از گروهاي ويتامين هاي محلول در چربي است .
 
 
جهت جلوگيري از خونريزي  در بيماري هاي خونريزي دهنده مانند گامبورو و كوكسيديوز
 
پيشگيري يا درمان عوارض ناشي از كمبود ويتامين هايA, D3,E,C
 
افزايش رشد و توليد
 
درمان سندروم سوء جذب
 
مسموميت ها   
 
جلوگيري از استرس هنگام واكسيناسيون و پس از بيماري هاي حاد
 
افزايش جوجه درآوري
 
بهبود كيفيت وپوسته تخم مرغ
 
 
 
مقدار وروش مصرف : 
 
 
ا لیتر به ازای هر 1000 ليتر آب آشاميدنی ، به مدت 3 الی 5 روز متوالی
 
 
موارد احتیاط  :
 
به صورت ترکیب با سایر داروهای حاوی سلنیوم استفاده نگردد.
 
بيش از ميزان تجويز شده مصرف نشود.
 
موارد منع مصرف : ندارد
 
تداخلات دارویی : ندارد
 
زمان پرهیز از مصرف :  ندارد
 
 
شرایط نگهداری : در بطری در بسته، مکان خشک ، درجه حرارت 10 – 25 سانتی گراد، به دور از نورمستقیم آفتاب و حرارت نگهداری شود.
 
دور از دسترس کودکان قرار داده شود.
 
بسته بندی : بطری پلی اتیلنی یک لیتری
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.