logo


لیست داروها

مولتي ويتامين Multivitamin

مولتي ويتامين
محلول خوراكي

 


تركيب: هر ميلي ليتر محلول حاوي:

 

ویتامین A

I.U.

50000

نیاسین

mg

10

ویتامین E

mg

10

ویتامین B6

mg

1.5

ویتامین B1

mg

2

ویتامین D3

I.U.

25000

ویتامین B2

mg

2

دکسپنتانول

mg

5

 

 


موارد مصرف: براي درمان كمبود ويتامين هاي  A،D  ،E  وگروه B در دام وطيور.

 


ميزان و طريقه مصرف: مقدار ويتامينهاي مورد نياز دام و طيور به طور كلي بايد با توجه به شرايط كلي و اختصاصي مانند جنس،جثه،مراحل رشد،توليد،بيماريهاي مختلف و ...و با توجه كامل به شرايط و كيفيت مواد غذايي مورد استفاده و نياز روزانه حيوانات،زير نظر دامپزشك تعيين مي گردد.


جوجه ها: 1 ميلي ليتر در 1 ليتر آب آشاميدني به مدت 5 الي 7 روز متوالي.


گوساله و كره اسب: 10 ميلي ليتر از محلول خوراكي در 1 ليتر آب آشاميدني.


دامهاي آبستن: 10 ميلي ليتر از محلول در 1 ليتر آب آشاميدني بمدت دو بار در روز.

 


تذكر: در زمان حاملگي دو بار تجويز مولتي ويتامين توصيه مي شود،اولين تجويز 1 تا 2 ماه قبل از زايش و تجويز دوم 2 هفته پس از زايش.

 


شرايط نگهداري: محلول مي با يستي در ظروف در بسته و  دور از نور و حرارت نگهداري شود.

 

 


وارد/تولید کننده: شرکت داروسازی رشد دانه گرگان

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.