logo


لیست داروها

مولتي‌ويت -‌ Multivit

 

مولتي‌ويتامين‌- پودر محلول در آب
 
شکل دارویی : پودر محلول در آب
 
تركيب‌ : هر گرم‌ از پودر مولتی ویت حاوي‌:
 

50,000 I.U.

Vitamin A

10,000 I.U.

Vitamin D3

10 mg

Vitamin E

2mg

Vitamin K3

20 mg

Vitamin B1

3 mg

Vitamin B2 (80-SD)

10 mg

Calcium Pantothenate

30 mg

Niacin (B3)

10 mcg

Vitamin B12

100 mg

Vitamin C

 
 
 
موارد مصرف‌ : مولتی ویت برای پیشگیری و درمان‌عوارض ناشی از كمبود ويتامين‌هاي‌ A,D3, B  و E در طيور و دام‌ها تجویز می گردد.
 
 
مقدار و روش‌ مصرف ‌:
 
 
پيشگيري ‌: مقدار يك‌ گرم‌ازپودر در 5 ليتر آب‌ آشامیدنی‌ يا محتويات‌يك‌ ساشه‌ در 2270 ليتر آب آشامیدنی‌.
 
 
درمان‌ : يك‌ گرم‌ازپودر در 1 ليتر آب آشامیدنی‌‌ يا محتويات‌ يك‌ ساشه‌ در454 ليتر آب‌ آشامیدنی‌.
 
 
 شرایط‌ نگهداری ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود
 
 
 بسته‌بندي ‌: ساشه‌ يك‌ پوندي‌ (454 گرم)
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.