logo


لیست داروها

ناتا فوس Nataphous V

 

منشاء:  قارچ آسپرژیلوس نیجر

 

 

ترکیب:  هر گرم ناتافوس Vحداقل حاوی 1000 واحد فعال آنزیم فیتاز می‌باشد.

 

 

موارد مصرف:ناتافوس Vدر جیره های غذایی جوجه های گوشتی، بوقلمون، تخمگذار و مادر جهت استفاده بهینه از فسفر و دیگر مواد مغذی به کار می‌رود.

 

 

ویژگی های آنزیم: ناتافوس Vبه صورت گرانول های ریز سفید رنگ می باشد که دارای پوشش مقاومی بوده و در صورت پلت کردن تا دمای 65 درجه سانتی گراد پایداری خود را حفظ می‌کند.

 

 

مزایای ناتافوس V:

 

 

شکستن حلقه اینوزیتول ( ترکیب اسید فیتیک ) و آزاد کردن فسفر طبیعی موجود در منابع گیاهی.

 

 

بهبود قابلیت هضم مواد مغذی شامل فسفر، کلسیم، آمینواسیدها، پروتئین، عناصر کم مصرف و انرژی

 

 

کاهش میزان استفاده از منابع معدنی فسفر نظیر دی کلسیم فسفات  در جیره

 

 

امکان استفاده از مواد خوراکی ارزان قیمت در جیره

 

.

کاهش فسفر و ازت دفعی و کاهش آلودگی های زیست محیطی .

 

 

مقدار مصرف:

 

 

جوجه گوشتی ، بوقلمون و پولت: 500 گرم در هر تن خوراک

 

 

طیور تخمگذار و مادر: 300 گرم در هر تن خوراک

 

 

 شرایط نگهداری :در جای خنک و خشک نگهداری شود.

 

 

 


 

وارد/ تولید کننده: شركت وتاک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.