logo


لیست داروها

نانوسیل فارم Nanosil Farm

 

گروه دارويي: ترکیب پر اکسید هیدروژن و یون نقره

 

مكانيسم اثر: نانوسیل یک ضدعفونی کننده بسیار قوی می باشد که در ترکیب آن پراکسید هیدروژن به عنوان یک اکسید کننده برروی تمامی میکروارگانیسم ها ( ویروس ها ، باکتری ها ، قارچها، تک یاخته ها و ...) و همچنین بیوفیلم موثر بوده و در دزهای پیشنهادی باعث از بین رفتن آنها میگردد .

 

نقره نیز علاوه بر دارا بودن خصوصیات ضدعفونی کنندگی ، با پراکسید هیدروژن سینرژیسم بوده و موجب افزایش قدرت اثر و پایداری نانوسیل می‌گردد.

 

 

موارد مصرف:

 

 

ضدعفونی حوضچه های ورودی مزارع پرورشی و حوضچه های ورودی سالن ها

 

 

برای ضدعفونی چرخ های وسایل نقلیه هنگام ورود به مزارع پرورش طیور و حوضچه های ورودی سالن ها برای ضد عفونی چکمه افراد از نانوسیل فارم با رقت 2-1% میتوان استفاده نمود.

 

 

وسایل و تجهیزات مزارع پرورش دام و طیور

 

 

برای ضد عفونی آبخوری ، دانخوری ، قفس ها و ظروف می‌توان از نانوسیل با رقت 5-1% استفاده نمود.

 

 

ضدعفونی سالن های پرورش

 

 

برای ضدعفونی کف و دیواره های سالن های پرورش طیور و دام، گوساله دانی، زایشگاه ، سالن های کشتارگاه و ... میتوان از نانوسیل فارم با رقت 5/0 تا 2% استفاده نمود.

 

 

ضدعفونی لاینرهای شیردوشی

 

 

لاینرهای شیردوشی بعد از اتمام شیردوشی 20 دقیقه در نانوسیل فارم با رقت 2% قرار گیرد.

 

 

ضدعفونی ظروف شیر سرد کن و تانکر حمل شیر

 

 

این ظروف قبل از ورود شیر باید با نانوسیل فارم با رقت 2% ضدعفونی شود و سپس محلول ضدعفونی کننده تخلیه گردد ولی نیاز به آبکشی ندارد.

 

 

ضدعفونی لوله های عبور شیر

 

 

بعد از پاکسازی لوله ها با سود و اسید می توانید با نانوسیل فارم با رقت 2% به مدت 20 دقیقه لوله های عبور شیر را ضدعفونی و سپس باقی مانده ضدعفونی کننده را تخلیه کنید.

 

ضدعفونی ظروف شیر گوساله ها

 

 

ظروف شیر خوری باید با نانوسیل فارم با رقت 2% ضدعفونی شده و دیگر نیاز به آبکشی ندارد.

 

 

ضدعفونی پستان گاو

 

 

بعد از اتمام شیردوشی، نانوسیل فارم با رقت 2% به صورت اسپری روی کارتیه های پستان اسپری گردد.

 

 

فاقد رنگ ، بو ومزه می باشد.

 

 

در آب های اسیدی و قلیایی موثر است.

 

 

هیچ خطری برای انسان ندارد و تنها ضدعفونی کننده شیمیایی است که فاقد اثرات سرطان زایی و جهش زایی ژنتیکی برای انسان است.

 

 

خاصیت خورندگی در لوله های انتقال آب و مخازن نگهداری ندارد.

 

 

پس از ضدعفونی کردن آب آشامیدنی ، به اکسیژن و آب تجزیه می‌شود که از مواد مفید طبیعی هستند و خطری برای انسان و محیط زیست ندارند.

 

 


 

وارد/ تولید کننده: گروه دارو سازی کیمیا فام

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.