logo


لیست داروها

نیکارب 25%Nicrab

نيکارب®
نيکاربازين 25%
مکمل درمانی

 


دسته دارويي: ضد کوکسيديوز

 


تركيب:


هر كيلوگرم حاوي 250 گرم ماده موثره نيكاربازين مي‌باشد. 

 


موارد مصرف:


پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما ، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه‌هاي گوشتي.

 


مقدار و روش مصرف:


مقدار توصيه شده نيکاربازين معادل  ppm125 در هر تن خوراک مرغهای گوشتی ميباشد. برای اين منظور 500 گرم از مکمل نيکارب را با يک تن خوراک بخوبي مخلوط نموده و در اختيار طيور قرار دهيد.

 


زمان پرهيز از مصرف:


10 روز قبل از کشتار و ورود گوشت طيور به بازار مصرف اين دارو را قطع نمائيد

 


موارد احتياط:


در مرغهای تخمگذار استفاده نشود.


در موارد شيوع و همه گيری کوکسيديوز بعنوان داروی درماني استفاده نشود.


جهت جلوگيری از بروز کوکسيديوز با ساير داروهای يونوفوره در برنامه شاتل و چرخشي (Shuttle & Rotation) مورد استفاده قرار گيرد.

 


نگهداری:


در محل خشک و خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری شود.


بسته بندي:


کيسه هاي 5 کيلوگرمي
 

 

 


وارد/تولید کننده: شرکت لابراتوارهای رازک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.