logo


لیست داروها

نیکلوزاماید--Niclosamide

 

ضد انگل- بلوس خوراکی

 
گروه دارویی: ضد انگل 
 
 
شکل دارویی :بلوس خوراکی
 
 
ترکیب: هر بولوس حاوی 1250 میلی گرم نیکلوزاماید پیپرازین می باشد. 
 
 
مکانیسم اثر: 
 
نیکلوزاماید با ممانعت از جذب گلوکز باعث اختلال در روند فسفریلاسیون اکسیداتیو در میتوکندری سلول های انگل شده و نهایتا با متوقف کردن چرخه کربس موجب مرگ انگل می گردد.
 
 
موارد مصرف : 
 
نیکلوزاماید جهت پیشگیری، کنترل و درمان آلودگی های انگلی ناشی از سستدها در نشخوارکنندگان، گوشتخواران و طیور تجویز می گردد. بطور کلی گونه های مختلف تنیا، مونیزیا، استلزیا، دیپلیدیوم کانینوم و بسیاری دیگر از سستدها به این دارو حساس می باشند.
 
 
مقدار و روش مصرف :
 
 
گاو و گوساله: یک بولوس به ازای هر 25 کیلوگرم وزن زنده.
 
گوسفند و بز: یک بولوس به ازای هر 15 کیلوگرم وزن زنده.
 
سگ: یک بولوس به ازای هر 10 کیلوگرم وزن زنده.
 
گربه: یک سوم بولوس به ازای هر 3.3  کیلوگرم وزن زنده.
 
طیور: 200-100 میلی گرم نیکلوزاماید خالص به ازای هر کیلوگرم وزن به مدت 3 روز متوالی به صورت مخلوط با دان.
 
 
موارد منع مصرف: ندارد.   
 
موارد احتیاط: ندارد.   
 
زمان پرهیز از مصرف:  ندارد. 
 
 
شرایط نگهداری:  در جای خشک و در دمای بین 10 تا 25 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود .
 
 
بسته بندی: بلیستر های 10 عددی در جعبه های 50 عددی.
 
 
 

 
وارد/تولید کننده:شرکت تولید دارو های دامی ایران
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.