logo


لیست داروها

هوستازیم پی Thepax

هوستازیم پی  (فیتاز 5000)
       پودر مخلوط دردان


 

دسته دارويي: آنزیم 

 


مكانيسم اثرموارد مصرف: هوستازیم پی آنزیم 6-فیتاز(میواینوزیتول هگزافسفات 6-فسفوهیدرولاز از نسل جدید آنزیم های فیتاز با منشاء باکتریایی گونهPicia Pastoris  می باشد که قادر به شکستن مولکول های اسید فیتیک جیره است. تجزیه اسید فیتیک (میواینوزیتول هگزا 6- فسفات منجر به آزاد سازی فسفر، اینوزیتول، پروتئین، آمینواسیدها، کربوهیدراتها، نشاسته، انرژی، لیپیدها و عناصر کلسیم، فسفر و منیزیم و سایر عناصر کمیاب مانند روی و همچنین سایر مواد مغذی باندشده با فیتات می شود. هوستازیم پی موجب بهبود هضم آمینواسیدها و کربوهیدرات ها می گردد. با توجه به اینکه فیتاز تنها آنزیمی است که فسفر موجود در اقلام جیره را آزاد می سازد ، مصرف هوستازیم پی موجب بهبود اثر بخشی فسفر در جیره غذایی طیور و بوقلمون می شود.

 


مقدار و روش مصرف:


طیور تخم گذار - طیور مادر :60 گرم در تن خوراک


طیور گوشتی و بوقلمون : 100 گرم در تن خوراک

 


بسته بندي: پاكت هاي 20 كيلوگرمي .

 


وارد/تولید کننده: شرکت آزمایشگاه های تولیدی داروسازان ایران (سهامی خاص)
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.