logo


لیست داروها

ورمیزول®Vermisol

 

لوامیزول هیدروکلراید   
گرانول محلول در آب
 
 
 
 
دسته دارویی : ضد انگل(ایمیدازوتیازول)
 
ترکیب : هر ساشه 5 گرمی حاوی:
 
لوامیزول هیدروکلراید 1.5 گرم
 
 
موارد مصرف : 
 
لوامیزول یک ضد انگل وسیع الطیف برای درمان و کنترل عفونت های ناشی از نماتودها در گاو ، گوسفند و بزمی باشد.
 
این دارو در موارد آلودگیها ی انگلی معدی –روده ای و ریوی ناشی از کرمهای بالغ و کرمها نابالغ در حال رشد که نسبت به این دارو حساس می باشند استفاده می شود.
 
 
از جمله این موارد شامل کرمهای ریوی از گونه های دیکتیوکالوس و کرمهای معدی-روده ای از گونه های تریکوسترونژیلوس،کوپریا،استرتاژیا(به غیر از لارومقاوم در گاو)، همونکس،نماتودیروس، بونوستوموم، ازوفاگوستوم و شابرتیا می باشند.
 
لوامیزول علاوه بر خواص فوق الذکر ، سبب تحریک سیستم ایمنی نیز می شود.
 
 
مقدار و روش مصرف : 
 
گاو و گوسفند و بز: 7.5 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(یک ساشه 5 گرمی برای 200 کیلوگرم وزن بدن دام)به صورت خوراکی
 
 
طیور: 50-25 میلی گرم لوامیزول هیدروکلراید به ازای هر کیلوگرم وزن بدن(یک ساشه 5 گرمی برای0 5 تا 60 کیلوگرم وزن بدن)در یک لیتر آب آشامیدنی
 
 
 
زمان پرهیز از مصرف : حداقل 3 روز قبل از کشتار، مصرف دارو قطع شود.
 
موارد منع مصرف : در حیواناتی که شیر آنها به مصرف انسان می رسد استفاده نگردد.
 
 
موارد احتیاط:
 
- در هنگام کار با دارو از خوردن ، آشامیدن و یا کشیدن سیگار اجتناب گردد.
 
- پس از استفاده از دارو دستها شسته شود.
 
شرایط نگهداری : در محل خشک و خنک ، دور از نور و دسترس کودکان نگهداری شود.
 
 
بسته بندی: 5×5 گرم.
 
 

وارد/تولید کننده:لابراتور های داروسازی ارس بازار
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.