logo


لیست داروها

ويتالین محلول خوراکی Vitalin

 

محلول خوراکی مولتی ویتامین 
 
شکل دارویی: محلول خوراکی
 
ترکیب:
 
هر میلی لیتر حاوی:
 

50.000 I.U

Vit A

25.000 I.U

Vit D3

10 mg

Vit E

2 mg

Vit B1

2 mg

Vit B2

5 mg

Vit B5

1.5 mg

Vit B6

10 mg

Nicotinamide

 
 
شکل دارویی : محلول خوراکی
 
موارد مصرف :‌ ویتالین برای درمان‌ كمبود ويتامين‌های  A,E, D3, B در طيور و دام‌ها تجویز می گردد.
 
مقدارمصرف‌: 
 
جوجه‌ها: 1 ميلیليتر در يك‌ ليتر آب‌ آشاميدنی به‌ مدت‌7 - 5  روز متوالی
 
دام‌های جوان‌ :
 
 بره :‌ 2.5 ميلی ليتر
 
گوساله ‌:10 ميلی ليتر
 
كره‌ اسب ‌:10 ميلی ليتر
 
 
دام‌های آبستن‌ :
 
ميش :‌ 10 ميلی ليتر، دوبار
 
گاو :10 ميلی ليتر، دو بار
 
ماديان ‌:10 ميلیليتر، دو بار
 
 
 
نکات قابل توجه :
 
در زمان‌ حاملگی 2 بار تجويز مولتیويتامين‌ توصيه‌میگردد که اولين‌ تجويز 1 تا 2 ماه‌ پيش‌ از زايش‌ و تجويزبعدی 2 هفته‌ پس‌ از زايش‌ می باشد.
 
 
شرايط‌ نگهداري ‌: دور از نور، در دمای اتاق (کمتر از 30 درجه) و دور از دسترس اطفال نگهداري شود.
 
 
بسته‌بندي‌ : شیشه 250  میلی لیتری ، بطریهای نیم و یک لیتری
 

وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی داملران رازک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.