logo


لیست داروها

کالسپورین Kalsporin

پروبیوتیک - پودر مخلوط در دان

گروه داروئی : پروبیوتیک 
 
 
شکل داروئی : پودر مخلوط در دان 
 
 
ترکیب دارو : هر گرم کالسپورین حاوی حداقل  CFU 1×1010 اسپورهای فعال باسیلوس سابتیلیس (C-3102) می باشد .
 
 
 
مکانیسم اثر : افزودن اسپورهای باسیلوس سابتیلیس C-3102 به جیره غذایی جوجه هاي های گوشتی موجب اثرات مطلوب ازطریق یکی از مکانیسم های زیر می شود :
 
 
1- تقویت تکثیر لاکتوباسیل ها ( لاکتوباسیل ها با تولید اسید لاکتیک به کنترل باکتریهای بیماری زا  از جمله E-Coli  ، سالمونلا ، کلستریدیا و کامپیلوباکتر کمک می کنند .)
 
 
2- مصرف اکسیژن ( این میکروب های هوازی ، محیط مطلوب تری را برای گونه های مفید بی هوازی ایجاد می کند.)
 
 
3- تولید آنزیم (این اسپورهای درحال تکثیر و رشد از طریق آزادسازی پروتئاز ، بتاماناز و بسیاری از آنزیم های دیگر ، به پروسه گوارش غذا کمک می کنند .)
 
 
4- تقویت پاسخ ایمنی ( این کار از طریق فعال سازی ماکروفاژها ، سلول های natural killer  و القاء سرم  α- اینترفرون انجام می شود .)
 
 
 
موارد مصرف :
 
 
جوجه های گوشتی: افزایش سرعت رشد و بهبود وزن گیری  ، بهبود ضریب تبدیل جیره  ، بهبود تعادل میکروبی فلور گوارشی ،کاهش مرگ و میر ،کنترل بیماری آنتریت نکروتیک و کاهش عفونت زرده
 
 
مرغهای تخمگذار و مادر : افزایش تولید تخم مرغ و افزایش وزن و سایز تخم مرغ ،افزایش ضخامت و استحکام پوسته تخم مرغ ، کاهش تخم مرغهای شکسته و ترک دار ، بهبود شدت رنگ تخم مرغهای قهوه ای (مکانیسم نامشخص) ، افزایش جوجه در آوری وکیفیت جوجه های تولیدی و کاهش آلودگی تخم مرغها به فضولات . 
 
 
کالسپورین ویژگیهای یک پروبیوتیک خوب از جمله مقاوم بودن در برابر pH دستگاه گوارش و دما طی فرآیند پلت سازی ، تراکم باکتری مناسب در هر گرم ، توانایی تولید آنزیم ، تحریک و تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت در برابر بیماریها ، کاهش رطوبت بستر ،عدم تداخل مصرف با آنتی بیوتیکها و کوکسیدیواستاتها و اسیدهای ارگانیک و کاهش قیمت تمام شده تولید را دارا می باشد .
 
 
 
مقدار و روش مصرف : 
 

نوع طیور

میزان مصرف کالسپورین در هر تن خوراک

طیور گوشتی

جیره آغازین:                         100 گرم

جیره رشد :                               50 گرم

جیره پایانی :                             30 گرم

طیور تخمگذار  پولت ،مادر ،اجداد

جیره آغازین :                         100 گرم

جیره رشد و تولید :                    50 گرم

بوقلمون ، شتر مرغ

از 1 روزگی تا 8 هفتگی :         100 گرم

از 9 هفتگی تا انتهای دوره :        50 گرم

اردک و غاز

از 1 تا 14 روزگی :                150 گرم

از 15 تا 30 روزگی :              100 گرم

از 31 روزگی تا انتهای دوره:       50 گرم

کبک

از 1 روزگی تا 3 هفتگی :         100 گرم

از 3 هفتگی تا انتهای دوره :       50 گرم

 
 
 

 

 

اثرات جانبي: اثرات جانبي خاصي گزارش نشده است. 
 
 
تداخلات دارويي: مورد خاصي گزارش نشده است.
 
 
 
موارد احتیاط : کالسپورین ، پتانسیل ایجاد حساسیت تنفسی را دارد ، جهت ايمني ، استفاده از ماسک در حین حمل و نقل و  به کارگیری عینک محافظ توسط فرد عامل توصیه می گردد .
 
 
زمان پرهیز از مصرف : ندارد .
 
 
شرایط نگهداری : در جای خشک و دردماي بین 10 تا 25 درجه سانتيگراد، در ظرف در بسته و دور از نور نگهداری شود 
 
 
بسته بندی : بسته هاي 1و 5 و 10 كيلوگرمي
 

 


 

وارد/ تولید کننده: شرکت تولید داروهای دامی ایران

 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.