logo


لیست داروها

کلرومیکس Chloromix 500

کلرومیکس 500
 کلرتتراسایکلین 50%
 پودر مخلوط در دان
 آنتی بیوتیک

 


ترکیب : هر کیلوگرم از محصول حاوی 500 گرم کلرتتراسایکلین هیدروکلراید می باشد .

 


موارد و مقدار مصرف :


طیور : محرک رشد , افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی :
        100-20 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی .


کنترل سینوویت عفونی ناشی از mycoplasma synoviae حساس به کلرتتراسایکلین :
400-200 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز


 کنترل C.R.D و عفونتهای کیسه های هوایی ایجاد شده بوسیله E-Coli وmycoplasma gallisepticum حساس به کلرتتراسایکلین :
800-400 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز .


کاهش مرک و میر ناشی از E-Coli حساس به کلرتتراسایکلین .
100 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 5 روز .


 بوقلمون : کنترل سینوویت عفونی ناشی از mycoplasma synoviae در بوقلمون :
               400 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی به مدت 14-7 روز .


 گوساله : افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله تا وزن 114 کیلوگرم :
              0.44   میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن .


 درمان آنتریت باکتریال ناشی از E-Coli در گوساله با وزن حدود 114 کیلوگرم :
44 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هرکیلوگرم وزن بدن .


 افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله هایی با وزن 182-114 کیلوگرم :
روزانه 140-50 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر راس دام .


افزایش سرعت وزن گیری و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله هایی با وزن بیش از 182 کیلوگرم :
روزانه 140 میلیگرم کلرومیکس 500 به ازاء هر راس دام .


بره : افزایش سرعت وزن گیری : 100- 40 گرم کلرومیکس 500 در هر تن غذای نهایی

 


موارد منع مصرف :در موارد حساسیت مفرط به تتراسایکلین ها یا در نارسایی کبدی و کلیوی تجویز نشود.

 


موارد احتیاط :


 دارو دور از دسترس اطفال نگهداری شود .


 در هنگام مخلوط کردن دارو از پوشش هاي حفاظتی مانند ماسک , دستکش و ... استفاده نمایید .


 از مصرف آنتی اسیدها و مکملهای دارای کلسیم , آهن و ملین های حاوی منیزیم , 1 تا 3 ساعت پس از مصرف کلرتتراسایکلین خودداری شود .


 حداکثر طول مدت مصرف در طیور و بوقلمون 14 روز و در گوساله 5 روز می باشد .


 مصرف این دارو در مرغان تخمگذار ممنوع است .

 


زمان پرهیز از مصرف : 3 روز قبل از کشتار مصرف دارو قطع شود .

 


شرایط نگهداری : در جای خشک و دور از نور مستقیم خورشید در دمای 25-2 درجه سانتیگراد نگهداری شود .

 


بسته بندی : کیسه های 5 کیلوگرمی  


وارد/تولید کننده:شرکت داروسازی رشد دانه گرگان


 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.