logo


لیست داروها

کلستین سولفات Colistin Sulfate

 

گروه دارویی: آنتی بیوتیک با ساختار پلی پپتیدی حلقوی 
 
 
شکل دارویی: پودر محلول در آب 
 
 
ترکیب: هر  گرم پودر حاوی 3000000 واحد کلستین سولفات می باشد. 
 
 
مکانیسم اثر: 
کلستین دارای فعالیت  باکتریسیدی و روی اکثر باسیلهای گرم منفی موثر می باشد .کلستین پلی کاتیونیک است که در همین نواحی پلی کاتیونیک با غشاء خارجی باکتری وارد واکنش می شود و یونهای موجود در لیپو پلی ساکارید باکتریها را جابجا می کند نواحی هیدروفیل/هیدروفوب با غشاء سیتوپلاسمی مانند یک ضدعفونی عمل می کند و موجب حل شدن غشاء در فاز آبی می شودو در نهایت باعث لیز شدن و مرگ باکتری حتی در محیط های خنثی می گردد  .
 
 
 
موارد مصرف:
در درمان عفونت های گوارشی طیور ناشی از  باکتری های حساس به کلستین،  نظیر کلی باسیلوز و سالمونلوز ، کاربرد دارد.
 
 
مقدار و روش مصرف:
از طریق آشامیدنی: یک ساشه 100 گرمی در 500 لیتر آب حل و مصرف شود .درمان باید  5 تا 7 روز متوالی ادامه یابد.
 
 
از طریق غذا: یک ساشه 100 گرمی با250 کیلوگرم غذای طیور مخلوط و مصرف شود . درمان باید  5 تا 7 روز متوالی ادامه  یابد.
 
 
موارد منع مصرف: افزایش حساسیت به پلی میکسین ها.
 
 
عوارض جانبی: واکنش های منجر به  حساسیت شدید به مصرف دارو.
 
 
تداخلات دارویی: کلیستین با تعدادی ازدارو ها اثر سینرژیسم دارد از جمله سولفانامیدها ، اریترومایسین، باسیتراسین ،کلیندامایسین ،تری متوپریم و سولفا متوکسازول 
 
 
موارد احتیاط:
محلول تهیه شده حاوی کلستین تا 24 ساعت پس از آماده سازی قابل مصرف است.
 
 
مدت زمان پرهیز از مصرف گوشت: 2 روز
 
 
شرایط نگهداری:
در مکان خشک و دمای بین 10 تا  25 درجه سانتی گراد و دور از نور نگهداری شود .
 
 
 
بسته بندی : ساشه های 100 و 500 گرمی .
 
 

 
وارد/تولید کننده:
 
شرکت تولید داروهای دامی ایران
 
شرکت رویان دارو
 
شرکت حدیث فومن
 
شرکت داملران رازک
 
شرکت داروسازی رشد دانه گرگان
 
شرکت وتاک
 
عرفان دارو
 
کیمیا فام
 
 

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.