logo


لیست داروها

کوکسيستاک Coxistac

کوکسيستاک®
سالينو مايسين سديم 12%
مکمل درماني

 


دسته دارويي:


ضد کوکسيديوز يونوفوره

 


ترکيب:


هر کيلوگرم حاوی 120 گرم سالينومايسين سديم مي‌باشد.

 


موارد مصرف:


در راستاي پيشگيری از بروز بيماری کوکسيديوز (اسهال خونی) ناشي از ايمريا تنلا (عامل کوکسيديوز سكال) و ايمريا ماکسيما ، ايمريا نکاتريکس، ايمريا آسروولينا و ايمريا برونتي (عامل کوکسيديوز روده ای) در جوجه های گوشتي برای تمام دوره پرورش و در پولتهای تخمگذار حداکثر تا سن 16 هفتگي مورد استفاده قرار مي گيرد.

 


مقدار و روش مصرف:


جوجه های گوشتی: 500 گرم مکمل کوکسيستاک را با يک تن خوراک بخوبي مخلوط نمائيد و غذای آماده شده را در اختيار طيور قرار دهيد.


پولت‌های تخمگذار:500-350 گرم مکمل کوکسيستاک را با يک تن خوراک مخلوط نموده و تا پايان هفته شانزدهم در اختيار طيور قرار دهيد.

 


موارد احتياط:


از مصرف سالينومايسين در اسب خودداری نمائيد زيرا کشنده ميباشد.


از مصرف همزمان سالينومايسين با تيامولين خودداری نمائيد، حداقل فاصله زماني از مصرف اين دو دارو از يکديگر 7 روز ميباشد.


از مصرف همزمان سالينومايسين با ساير داروهای ضد کوکسيديوز خودداری نمائيد.

 


زمان پرهيز از مصرف:


 5 روز قبل از کشتار مصرف اين دارو را قطع نمائيد.

 


شرايط نگهداری:


در محل خشک و خنک و دور از نور مستقيم خورشيد نگهداری شود.

 


بسته بندي:


کيسه هاي 5 کيلوگرمي

 


وارد/تولید کننده: شرکت لابراتوارهای رازک

لیست شده ها
0 لیست در این مجموعه موجود می باشد.